Den varma sommaren höll nödcentralerna sysselsatta

Utgivningsdatum 26.8.2021 10.28
Pressmeddelande
Kuvituskuva hätäkeskuspäivystäjästä.

Det totala antalet nödmeddelanden minskade i januari–juni 2021 jämfört med motsvarande period förra året, men sommarsäsongen var klart mer hektisk än förra året. Servicen vid nödcentralerna kunde tryggas genom en nätverksbaserad verksamhetsmodell och 99 % av meddelandena besvarades inom 30 sekunder.

I januari–juni tog Nödcentralsverket emot 1 324 000 nödmeddelanden (1 347 000 år 2020). Enligt kvalitetschef Tommi Hopearuoho återspeglades restriktionerna och de regionala rekommendationerna i anknytning till coronakrisen som färre nödmeddelanden under januari–april. Under sommarmånaderna var däremot antalet meddelanden större än förra året.
89 procent av nödmeddelandena kunde besvaras på 10 sekunder (95 % år 2020). 

-    Orsaker till att målet att svara inom 10 sekunder inte höll var främst personalbristen under semesterperioden, den långvariga värmeperioden då det händer och sker mer samt förändringar i restriktioner i anknytning till coronakrisen. Tack vare Nödcentralsverkets nätverksbaserade verksamhetsmodell var det dock möjligt för oss att trygga servicen även i speciella situationer, eftersom 99 procent av nödmeddelandena kunde besvaras på 30 sekunder. I år behandlades nödmeddelandena helt klart mer på ett nätverksmässigt sätt än tidigare, säger Hopearuoho. 
Hopearuoho betonar att svarstiden för nödsamtal vanligtvis varierar mycket under dygnet. 

-    Tid på dygnet, helgdagar, exceptionella situationer som stormar och oväntad personalavgång kan orsaka tillfälliga köer på nödlinjen. De största volymerna i nödmeddelanden sammanföll i januari–juni med skolavslutningens veckoslut och midsommar. I dessa situationer hade nätverkandet en nyckelroll. 

Över hälften av uppdragen vidarebefordrades till andra myndigheter

54 % av nödmeddelandena vidarebefordrades till andra myndigheter (52 % år 2020), och resten av meddelandena kunde skötas med instruktioner från nödcentraloperatören. 

-    Antalet uppdrag inom akutsjukvård, socialjour och räddning ökade medan antalet uppdrag som vidarebefordrades till polisen började minska. Kvantitativt vidarebefordrades flest uppgifter till akutsjukvården, 391 030 (380 000 år 2020), beskriver Hopearuoho. 

Samtal som inte hör till nödnumret minskade

Det totala antalet felaktiga meddelanden minskade jämfört med året innan. Felaktiga meddelanden gäller i huvudsak situationer där brådskande myndighetshjälp inte krävs, men där medborgaren inte har känt till någon annan hjälpande instans.

-    Under perioden januari−juni tog nödcentralerna emot totalt ca 307 990 (335 200) felaktiga meddelanden gällande ärenden som inte åligger nödcentralen. Felaktiga meddelanden gäller i huvudsak situationer där brådskande myndighetshjälp inte krävs, men där medborgaren inte har känt till någon annan hjälpande instans. Av de felaktiga meddelandena var andelen för okynnesmeddelanden 21 190, vilket var en minskning från året innan (24 200). Riktningen verkar riktigt bra, säger Hopearuoho.

Hätäkeskuspalvelut