I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under årsskiftet?

Utgivningsdatum 2.1.2022 9.50
Pressmeddelande
Illustration

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under årsskiftet; vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende, ramlat omkull och försämrat allmäntillstånd. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på 14 846 nödsamtal under tiden 31.12.2021 kl. 18 – 1.1.2022 kl. 24. 95 procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder. Under motsvarande tid året innan: 15 345 nödsamtal och 95 procent.

7 458 utryckningsuppdrag förmedlades till myndigheterna efter nödmeddelande (7 337 året innan). Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 51 %, polis 39 %, räddning 5 % och socialjour 5 %. 

De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende, ramlat omkull och försämrat allmäntillstånd. 

Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande: 

Akutvård: 
1.    Ramlat omkull
2.    Försämrat allmäntillstånd
3.    Bröstsmärta

Polis: 
1.    Vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende
2.    Familjevåld
3.    Störande person 

Räddning: 
1.    Brand annan: liten
2.    Vägtrafikolycka: liten
3.    Brand i byggnad: liten

Socialjour: 
1.    Brådskande bedömning av behovet av vård och omsorg av barn/minderårig  
2.    Minderårigs användning av alkohol och/eller narkotika 
3.    Akut bedömning av persons behov av vård och omsorg