Den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar tas i bruk i december

9.11.2021 9.22
Pressmeddelande
ILMO-tunnus.

Kunder som har larmanläggningar kan logga in i ILMO-systemet med stark autentisering från och med 1.12.2021. I ILMO-systemet kan kunden granska och upprätthålla företagets kund- och faktureringsuppgifter samt objekt- och kontaktuppgifter för brand- och brottslarmanläggningar.

Kunder som har larmanläggningar kan i fortsättningen göra ändringar i sin kundrelation och om larmanläggningen samt nya ansökningar elektroniskt från och med december.

Övergången till ILMO-systemet sker via webbplatsen 112.fi. Inloggning i systemet kräver stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. Autentiseringen dirigeras till portalen suomi.fi som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I fullmakter på Suomi.fi kan man ge personer fullmakt att sköta ärenden på företagets vägnar. 

Centrala faktorer i utformningen och implementeringen av ILMO-systemet har varit användarupplevelsen för kunder som har en larmanläggning samt en fungerande e-tjänst.

Nödcentralsverket informerar i december om införandet av tjänsten. 

Mer information:

E-post: ilmoitinlaitteet(at)112.fi 
Kundtjänstnummer för kunder med larmanläggningar: 0295 481 480 (vardagar kl. 9–15)

 

Larmanläggningar