PRO 112 -pristagaren Juha Viitaluoma: Det är en hjärtesak att hjälpa människor i nöd

Utgivningsdatum 21.10.2021 13.30
Pressmeddelande
Planeringschef Juha Viitaluoma

Planeringschef Juha Viitaluomas arbete sedan flera årtionden tillbaka med att utveckla nödnumret och nödcentralsverksamheten uppmärksammades med PRO 112-utmärkelsen.

– Man tänker inte på att vi gör hjältedåd – så länge vi gör vårt bästa, säger planeringschef Juha Viitaluoma anspråkslöst om sitt arbete för Finlands säkerhet.

Bland Nödcentralsverkets personal beskrivs Viitaluoma som en expert vars handavtryck återspeglas i många direktiv eller i nya verksamhetssätt och -modeller som han har varit med och förberett. 

– I sitt arbete strävar Viitaluoma efter att kombinera teknik, instruktioner, myndigheternas verksamhet och den operativa nödcentralsverksamheten till en meningsfull helhet som tjänar medborgarnas säkerhet. Han har alltid agerat professionellt för att främja nödcentralsverksamheten så att en medborgare i nöd snabbt får rätt hjälp när han/hon behöver det, säger Kari Nevalainen, chef för nödcentralen i Kuopio.

Viitaluoma inledde sin karriär inom polisen 1984. I slutet av sin poliskarriär ledde Viitaluoma polisens nödcentral i Uleåborg. Därifrån blev han år 2004 informationschef vid nödcentralen i Norra Österbotten. När nödcentralerna i Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland och Uleåborg slogs samman år 2011, inledde han arbetet som specialexpert vid nödcentralen i Uleåborg. Han kommer i håg hur inrättandet av 15 nödcentraler var ett riktigt kraftprov. 

– Etableringen av nödcentralerna sköttes verkligen bra. Efter det var det smärtsamt att minska antalet nödcentraler till sex, men det medförde att vi fick en modell där vi har en möjlighet att lyckas. Nu kan vi sträva efter en mer enhetlig och jämlik nödcentralsverksamhet i hela Finland. Under de första 20 åren av verksamhet har vi utvecklat nödcentralsverket operativt och nu har vi fått den position som vi bör ha i den statliga förvaltningen. Varje ung byrå ska gå igenom den resan och många saker blir lättare efter det.

Att hjälpa människor i nöd är en hjärtesak

Viitaluoma anser att det är viktigt att den egna personalen är delaktig i beslutsfattandet, eftersom det skapar ett engagemang för förändring.

– Nödcentralsverkets hela personal ska ha samma vilja i sitt hjärta – att hjälpa människor i nöd. Vi är här för att arbeta för de människor som behöver hjälp i nöden. Det fokuserar vi på och alla åtgärder som syftar till att uppnå det målet går i rätt riktning, säger han.

Dessutom betonar Viitaluoma att alla borde uppmärksammas om personalens utvecklingsidéer och alla borde delta i implementeringen av dem. I Nödcentralsverket inleds just en gemensam initiativverksamhet.

– Utvecklingsidéerna måste läggas fram för en allmän diskussion och gemensamma åtgärder. På så sätt blir man medveten om nya perspektiv och utvecklingsbehov. Det måste man naturligtvis förstå att riktlinjerna och lagstiftningen ger ramarna inom vilken man kan röra sig. Men när korridoren är tillräckligt bred kan och får man röra sig där, beskriver han. 

Till Nödcentralsverkets personal vill han förmedla budskapet om hur viktigt det är att uppskatta sin egen yrkesskicklighet.

– Nödcentralsverket har kompetenta operatörer som har fått en bra utbildning för sitt arbete. Operatörens kompetens och beslut räddar människor varje dag. Vår personal utvärderar ofta sin egen verksamhet självkritiskt, men egentligen borde vi uppskatta vår yrkesskicklighet lika mycket som vi uppskattas även utanför vår organisation.  

Samarbetet med myndigheterna är viktigt

Utöver nödcentraloperatörernas yrkesskicklighet, anser Viitaluoma att ett gott samarbete med säkerhetsmyndigheterna är viktigt.

– Nödcentralsverkets framgång grundar sig på att vi har kompetenta nödcentraloperatörer och ett gott samarbete med myndigheterna. Alla myndigheter har ont om resurser, så det måste finnas en gemensam förståelse och andra myndigheter måste tas i beaktande även på organisationsnivå, säger han. 

Säkerhetskulturen förändras med tiden, men enligt Viitaluoma har myndigheterna antagit utmaningarna väl. 

– Även om världen har blivit alltmer osäker, har säkerhetsbranschen följt med i utvecklingen och Finland är fortfarande det säkraste landet i världen. 

På frågan om framtidsutsikterna tror Viitaluoma att verkets grundläggande uppgifter, det vill säga att ta emot och förmedla nödmeddelanden inte kommer att ändras. Men sättet hur nödmeddelandena kommer till nödcentralerna och hur de hanteras kan ändras. 

– Det kan komma nya former av nödmeddelanden, kanske kan nödcentralen någon gång också kontaktas via en slags chatt. Men innan sådana kan tas i bruk behövs en samhällsdiskussion med andra säkerhetsmyndigheter. 

Henkilöstö Palkitsemiset