Koronavuosi 2020 hätäkeskuspäivystäjän silmin

Koronavuosi 2020 hätäkeskuspäivystäjän silmin

Julkaisupäivä 10.12.2020 11.52 Blogit

Vuosi 2020 tulee jäämään meille kaikille muistoihin erilaisena vuotena erityisesti koronan takia. Korona rajoitti elämäämme, mutta avasi samalla monille uusia näkökulmia ja tapoja arjen sujuvoittamiseen tai töiden uudelleen järjestelyyn. 

Hätäkeskuksien päivystyssaleissa korona ei ole fyysisesti näkynyt, sillä töitä on tehty koronasta huolimatta kuten ennenkin; hätäpuheluja vastaanotetaan, soittajille annetaan neuvoja ja ohjeita sekä yksiköitä hälytetään tehtäville. Korona on kuitenkin kuulunut joissakin hätäpuheluissa joko asioiden taustalla tai oikeina oireina. Myös hätäkeskussaleissa muutamat toimintatavat muuttuivat koronan myötä.

Kun maan hallitus alkoi alkuvuonna kiristää rajoituksia, päivystystyössä sai huomata tiettyjen tehtävälajien korostumisen ja kasvamisen: ihmiset siirtyivät häiriköimään kaduilta ja julkisilta paikoilta koteihin. Yleisesti ottaen pahoinvointi tuntui lisääntyvän, ja se kuului tänne luurien toiseen päähän hätäpuheluiden taustalta.

Osalla väestöstä toimeentulo vaikeutui, kun liikkeitä, ravintoloita ja yrityksiä laitettiin kiinni, ihmisiä lomautettiin ja irtisanottiin. Lapset ja nuoret jäivät kotiin etäopiskelemaan, vanhukset eristettiin ja heidän sosiaalisia kontaktejaan minimoitiin. Suuri määrä ihmisiä alkoi viettää aikaansa kotonaan neljän seinän sisällä suurimman osan vuorokaudesta. 

Me hätäkeskuksissa olimme ensimmäisinä kuulemassa ja omalta osaltaan näkemässä koronan mukanaan tuomat yhteiskunnalliset vaikutukset.

Esimerkiksi sosiaalisen tuen puute ja mahdolliset taloudelliset vaikeudet ovat kuuluneet ihmisten soittamien hätäpuhelujen taustalla, kuten itsemurhiin liittyvissä puheluissa, lasten ja nuorten häiriökäyttäytymisissä tai kotiväkivaltatehtävissä. Näin hätäkeskuspäivystäjän näkökulmasta ne tuntuivat kevään aikana lisääntyvän. 

Näiden lisäksi tulivat itse koronaan liittyvät terveydelliset oirehtimiset, kuten soittajien hengitysvaikeudet, nopeasti heikentyneet yleistilat, kuumeiset ja lihassärkyä tai ripulia valittaneet ihmiset. Meille hätäkeskukseen uusina ohjeina ja käytäntöinä tulivat heti epidemian alkuvaiheessa koronaan liittyvät kysymykset, joita hätäpuheluissa soittajilta kysellään. Tiedot näistä välitetään kohteeseen meneville viranomaisille heti kärkitietona.

Hätäkeskuksissa alettiin kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan heti, kun koronatietoa alkoi maailmalta tulla. Desinfiointiaineet ilmestyivät päivystyspöytiin ja muualle hätäkeskuksien tiloihin enenevässä määrin. Työvuoron lopussa jokainen päivystyssalin työntekijä on puhdistanut oman työpöydän ja näppäimistön huolellisesti niille määrätyillä desinfiointiaineilla ennen kotiinlähtöä; näin pöytä on ollut valmiina seuraavalle tulijalle. Näppäimistön suojaksi on ollut mahdollista käyttää myös erillistä ohutta omaa muovisuojaa, jos niin on halunnut. Turvavälien käyttö niin päivystyssaleissa kuin taukopaikoilla on korostunut. Onneksi salien päivystyspöydät ovat melko suuret, joten turvavälit ovat muodostuneet luonnollisesti. Jokaisella päivystyssalissa on omat sankaluurit, joten sekin auttaa oman turvatilan muodostamisessa. Joulukuun alusta lähtien hätäkeskuksissa on pidetty maskeja sellaisissa tilanteissa, jolloin turvaväleistä ei ole pystytty huolehtimaan tai jolloin useampi henkilö on ollut samassa tilassa (esim. koulutukset).

Vuosi 2020 on ollut erikoinen niin hyvässä kuin pahassa. Itse olen huojentunut, kun se kohta saadaan pakettiin ja lähdetään uutta kohti. Haluan uskoa vahvasti, että uusi tuleva vuosi 2021 on tältä osin nykyistä parempi.

Jaksetaan vielä vähän ja pidetään toisistamme huolta!

Terkuin Anne, hätäkeskuspäivystäjä
 

Hätäkeskuspalvelut