Mainetutkimus osoittaa kansalaisten arvostuksen hätäkeskustoimintaa kohtaan

Julkaisupäivä 15.12.2020 12.17 Blogit

Johtaja taito Vainio

Hätäkeskuslaitos on sijoittunut kolmanneksi vuoden 2020 Luottamus & Maine -tutkimuksessa, jossa mukana oli 74 julkisen hallinnon organisaatiota. Olen tuloksesta erittäin kiitollinen koko henkilöstöllemme. Tämä osoittaa hyvin työmme arvostuksen.

Hätäkeskuslaitoksen kokonaiskuva muodostui tutkimuksessa tasapainoiseksi siinä mielessä, että kaikilla osa-alueilla olemme arvon 3.50 (asteikko 1-5) yläpuolella eli toimintamme on hyvällä tasolla. Tasolla 4.00 tai yli olevat arvot tarkoittavat osa-alueen olevan erinomaisella tasolla. Pääsimme erinomaiselle tasolle tuotteissa ja palveluissa (4.23) sekä vastuullisuudessa (4.09). 

Eniten parannettavaa meillä on innovaatioissa (3.55), työnantajakuvassa (3.66) ja vuorovaikutuksessa (3.67), jotka kuitenkin nekin olivat hyvällä tasolla. Hallinto (3.91), talous (3.82) ja johto (3.82) sijoittuivat tähän väliin. Kokonaisindeksimme on 3.84 ja jäimme sadasosan päähän kakkospaikalta. 

Sidosryhmätuessa pääsimme erinomaiselle tasolle viidellä osa-alueella eli meitä tuetaan verovaroin mielellään (4.34), meihin luotetaan (4.24), meistä puhutaan myönteisesti (4.11), kriisiherkkyyden osalta meidän puolellamme oltaisiin, jos joutuisimme vaikeuksiin (4.02) ja meidän kantojamme kuunnellaan mielellään (4.02) ja yhdellä osa-alueella olimme hyvällä tasolla eli meille voisi hakeutua työhön (3.74). 

Tutkimuksen tarkemman analyysin perusteella vahvuusalueitamme ovat tuotteet ja palvelut sekä vastuullisuus, joita meidän on myös jatkossa kyettävä pitämään yllä. Johtamisen osalta meillä on merkittävä kehittämismahdollisuus. Tämän lisäksi hyvä kehittämismahdollisuus meillä on innovaatioiden toteuttamisessa.

Osaaminen, voimavarat ja teknologia sekä yhteistyö strategisina painopisteinä

Olemme loppusuoralla Hätäkeskuslaitoksen uuden 2021-2024 strategian työstämisessä. Keskitymme tämän strategiakauden aikana toiminnassamme kolmeen kokonaisuuteen. Ensinnäkin henkilöstön osaamiseen panostamalla vahvistamme henkilöstön kykyä suoriutua tehtävistään mahdollisimman hyvin. 

Toiseksi voimavarat meidän on saatava sille tasolle, että kykenemme nostamaan henkilöstömäärän riittävälle tasolle ja että kykenemme panostamaan meidän tärkeimmän työkalumme – hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn – yläpitoon, kehittämiseen ja varmistamiseen. 

Kolmanneksi meidän on yhteistyössä viranomaisten kanssa kehitettävä prosesseja nykyistä sujuvammiksi ja yhtenäisemmiksi siten, että verkottuneesta toiminnasta saadaan maksimaalinen hyöty. 

Osaamisella, riittävällä henkilöstömäärällä, teknologisella kehittämisellä ja viranomaisyhteistyöllä saavutamme tulostavoitteemme niin, että myös työyhteisö voi hyvin. Näillä painopistealueilla kykenemme pitämään tuotteemme ja palvelumme korkeatasoisina, toimintamme vastuullisena sekä kehittämään koko henkilöstön osaamista johtaminen mukaan luettuna. Osaamisella kykenemme parantamaan johtamista ja panostamaan innovaatioihin nykyistä paremmin. 

Motivoinut henkilöstö voimavaranamme

Vaikka mainetutkimus ei ole varsinaisesti kilpailu, se kuitenkin mahdollistaa organisaatioiden vertailun. Olen erittäin ylpeä siitä, että Hätäkeskuslaitos on sijoittunut kolmanneksi tämän vuoden mainetutkimuksessa. Se on osoitus siitä, että työtämme arvostetaan ja siitä, kuinka hyvää työtä virastomme henkilöstö on tehnyt. Suuri kiitos henkilöstöllemme. 

Taito Vainio 
Hätäkeskuslaitoksen johtaja

Hätäkeskuspalvelut