Poikkeuksellinen joulu

Julkaisupäivä 21.12.2020 15.08 Blogit

Vuosi 2020 jää varmasti meidän kaikkien mieleen poikkeuksellisena vuotena. Koronan aiheuttamat välittömät vaikutukset ovat näkyneet monella tapaa meidän jokaisen arjessa, ja matkaa on vielä jäljellä.

Pandemian aiheuttama yksinäisyys ja eristyneisyys sekä muut lieveilmiöt ovat kuuluneet myös hätälinjalla monella tapaa, ja niiden vaikutukset kansanterveyteen tulevat näkymään vielä pitkään. Psyykkinen kuormittavuus ei ole koetellut suomalaisia näin laaja-alaisesti sitten lamavuosien.
Edessä on erilainen joulu, johon voi olla syytä varautua.

Pitkät pyhät ovat monelle raskaita, ja saattavat perheissä aiheuttaa kireitä tunnelmia. Hätäkeskuksissa tämä näkyy kotihälytysten muodossa. Nyt myös yksinäisyys voi yllättää yhä useamman. Kun ei voikaan tavata ystäviä, työ on siirtynyt kotiin ja salille ei pääse purkamaan stressiä, voivat arjen kuormitustekijät kasautua yllättävän nopeasti, ja on hyvä tiedostaa millä keinoilla omaa vointia voi tukea ja mielenterveyttä edistää.

Vuosi on pakottanut meistä jokaisen selviämään tavalla tai toisella, ja nyt on hyvä kerrata mitä keinoja on löytynyt ja tarvittaessa pyrkiä löytämään uusia. Jouluun laskeutuessa on hyvä muistaa ainakin seuraavat:

1. Uskalla puhua. Mielenterveyteen liittyvistä haasteista puhuminen koetaan edelleen haastavammaksi kuin somaattisista vaivoista puhuminen. Toisinaan umpikujaan ajautunut henkilö soittaa hätälinjaan, eikä vielä silloinkaan tiedä uskaltaako sanoa mikä on hätänä. Uskalla puhua ajoissa, on kyse sitten ystävästä tai muusta luottohenkilöstä jonka kanssa voit vaihtaa ajatuksia.

2. Tee lisää sitä mikä tukee hyvinvointiasi. Etenkin arjen rutiinien jäädessä pois pyhien aikaan on tärkeää edistää ja tukea omaa mielenterveyttä, on sitten kyse säännöllisestä ulkoilusta, ystäville soittamisesta tai muusta keinosta. Pohtimalla sitä, mikä on auttanut läpi poikkeuksellisen haastavan vuoden, voi kertoa mitä kannattaa tehdä lisää.

3. Hae apua ajoissa. Jokainen meistä voi ajoittain tuntea ahdistusta tai kokea mielialan synkäksi, mutta sen alkaessa haitata arjesta selviytymistä, tai kun siihen liittyy itsetuhoisuutta, on syytä hakea apua. Sitä löytyy esimerkiksi oman terveyskeskuksen kautta, tai kriisin yllättäessä 112-sovelluksestakin löytyvästä Mieli Ry:n kriisipuhelimesta. Jos tilanne on edennyt akuutiksi ja henkeä uhkaavaksi, on luonnollisesti soitettava hätänumeroon 112.

Näistä varsin raskaista aihepiireistä huolimatta pimeä aika on pian taittumassa valon voittoon. Niin käy ennen pitkää myös pandemian kohdalla. Nyt täytyy vielä hetken tsempata, yhdessä toinen toisiamme. Ja jos hätä yllättää, niin täällä me olemme kuten aina ennenkin. Myös jouluna.

Hätäkeskuspäivystäjä
Patrick

Hätäkeskuspalvelut