Hätäilmoitus viittomakielellä

Hätätilanteessa voit nyt tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä.

Hätätilanteessa saat 112 Suomi -sovelluksen kautta videoyhteyden Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelun tulkkiin. Tulkki avaa puheyhteyden hätäkeskuspäivystäjään, joka käsittelee hätäilmoituksen tulkin avustuksella.

Saat palvelun käyttöösi lataamalla 112 Suomi -sovelluksen puhelimeesi. Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–16.

Hätäilmoituksen voi tehdä kuka tahansa suomalaisella viittomakielellä kommunikoiva henkilö. Hätäilmoituksen tekijän ei tarvitse olla Vammaisten tulkkauspalvelun asiakas.

Sovelluksen kautta tehdyissä hätäilmoituksissa avuntarvitsijan sijainti voidaan selvittää puhelinnumeron perusteella.

Voit tehdä hätäilmoituksen myös tietokoneella tai muulla laitteella 112.fin tai kela.fin kautta. Käynnistä hätätilanteessa yhteys Kelan etätulkkaukseen ja ilmoita, että kyseessä on hätätilanne. Tulkki ottaa puheyhteyden hätäkeskukseen ja tulkkaa ilmoituksesi.

Henkilö, joka ei pysty tuottamaan puhetta, voi lähettää myös hätätekstiviestin.

Kuvallinen ohje, hätäilmoitus viittomakielellä (pdf)

Näin teet hätäilmoituksen viittomakielellä

 1. Kiireellinen hätätilanne?

  Käytä palvelua vain, jos kyseessä on kiireellinen hätätilanne, kuten henkeä ja terveyttä uhkaava vaara.  
   

 2. Avaa 112 Suomi -sovellus

  Valitse Palvelut – Kiireellinen hätätilanne – Hätäilmoitus viittomakielellä
   

 3. Siirry etätulkkauspalveluun

  Saat videoyhteyden tulkkiin valitsemalla Siirry etätulkkauspalveluun.  

 4. Tulkkauspalvelu käynnistyy

  Tulkki avaa puheyhteyden hätäkeskukseen ja tulkkaa viittomasi ilmoituksen hätäkeskuspäivystäjälle. 
   

 5. Vastaa kysymyksiin

  Vastaa hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin. 

Usein kysyttyä - Hätäilmoitus viittomakielellä

Hätäilmoituksen voi tehdä vain suomalaisella viittomakielellä. 

Palvelu on avoinna vain arkisin, koska kyseessä on kokeilu, jota hoidetaan osana Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen nykyisiä palveluita. Jos kokeilussa saadaan hyvät tulokset, palvelua voidaan mahdollisesti laajentaa ympärivuorokautiseksi.  

Kerro tulkille, että kyseessä on hätätilanne. Tämän jälkeen tulkki ottaa yhteyden hätänumeroon. Kerro puhelinnumerosi, jotta sinut voidaan paikantaa. Kerro myös lyhyesti, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen on tärkeää vastata selkeästi hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin.  

Hätäilmoituksen voi tehdä kuka tahansa suomalaisella viittomakielellä kommunikoiva henkilö. Hätäilmoituksen tekijän ei tarvitse olla Vammaisten tulkkauspalvelun asiakas. 

Tulkeille on annettu koulutus siitä, miten he toimivat yhteistyössä hätäkeskuspäivystäjän kanssa. 

Kela tallentaa avuntarvitsijan ja tulkin välisen videokeskustelun ja arkistoi sen omaan rekisteriinsä. Rekisteri on salassa pidettävää aineistoa, ja Kela huolehtii tiedoista valtionhallinnon määräysten mukaisesti. Hätäkeskuslaitos tallentaa hätäkeskuspäivystäjän ja tulkin välisen keskustelun kuten muutkin hätänumeroon 112 soitetut puhelut (Laki hätäkeskustoiminnasta 17. § 1. mom. 2. kohta).  

Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, syötä puhelinnumerosi ja valitse haluamasi kieli (suomi, ruotsi tai englanti). Saat kaikki ominaisuudet käyttöön vastaamalla myönteisesti sovelluksen esittämiin kysymyksiin. Kysymyksissä on käyttöjärjestelmäkohtaisia eroja. Lue lisää sovelluksen käytöstä. 

Kun soitat hätätilanteessa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen 112 Suomi -sovelluksen kautta, puhelimen sijaintitieto tallentuu sovelluksen pilvipalveluun. Sinun pitää kuitenkin kertoa puhelinnumerosi tulkin välityksellä hätäkeskukseen, jotta hätäkeskuspäivystäjä pystyy tarkistamaan pilvipalvelusta puhelimesi sijainnin.