Hätänumeron historiaa

Suomessa oli aiemmin lukuisia, paikallisia hälytyskeskuksia ja hätänumeroita. Valtakunnallinen hätänumero 000 otettiin käyttöön vuonna 1983, ja EU:n yhteinen hätänumero 112 vuonna 1993.

Hätäkeskuslaitos perustettiin vuonna 2001, ja poliisin oma hätänumero 10022 oli käytössä vielä vuoteen 2011 saakka. Hätäkeskuslaitoksen täyttäessä 20 vuotta vuonna 2021, on Suomessa yksi verkottunut Hätäkeskuslaitos ja hätänumero 112, jonka kautta tavoittaa kaikki auttavat viranomaiset. 

Hätänumero 000 valtakunnallistettiin vuoden 1983 alussa, jolloin Suomeen perustettiin yleiset hätäilmoituskeskukset. Tätä aikaisemmin kuntien yhteiset 1950-luvun lopulla perustetut palohälytyskeskukset ottivat vastaan vain palo- ja pelastustoimen hälytyksiä. Muita käyttötarkoituksia varten oli omat numeronsa. 

Hätänumero 000 oli käytössä vuosina 1983–1993. Tehtävät kirjattiin kynällä kaavakkeisiin vielä 1980–1990-luvuilla. Puhelut lähetettiin eteenpäin kuulutusten kautta ja sireenit hälyttivät avun eteenpäin.

Vuonna 1993 hätänumeroksi tuli 112

Nykyinen hätänumero 112 otettiin käyttöön vuoden 1993 alussa. 112 on EU:n yhteinen hätänumero, mutta EU:n alueella on suuria maakohtaisia eroja hätänumeron toimivuudessa ja tunnettuudessa. Monissa maissa avuntarvitsijan täytyy edelleen tuntea useita eri hätänumeroita eri viranomaisille. 

Vuosituhannen vaihtuessa Suomessa tuli voimaan laki valtiollisesta Hätäkeskuslaitoksesta, ja vuonna 2001 perustettiin uusi valtion virasto: Hätäkeskuslaitos. Tuolloin suomalaiset ja Suomessa asuvat saivat käyttöönsä ainutlaatuisen hätäkeskuspalvelun, hätänumeron 112, jonka kautta tavoittaa kaikki auttavat viranomaiset. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätätilanteita koskevien hätäpuheluiden vastaanottaminen ja arviointi sekä tehtävän välittäminen pelastus-, poliisi-, tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaiselle välittömiä toimenpiteitä varten. Teemme yhteistyötä myös Rajavartiolaitoksen kanssa.

Vuonna 2019 otettiin käyttöön valtakunnallinen ja kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien toimijoiden yhteiskäytössä oleva hätäkeskustietojärjestelmä, ERICA. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut verkottuneen toimintamallin käyttöönoton hätäkeskustoiminnassa. Sen ansiosta hätäkeskuspalvelut kyetään tuottamaan entistä varmemmin ja laadukkaammin, myös mahdollisissa ruuhka- ja häiriötilanteissa.

Hätäkeskuslaitoksen palvelut kehittyvät ja laajenevat

Vuonna 2021 Hätäkeskuslaitos täytti 20 vuotta. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön kuuluu noin 600 turvallisuusalan asiantuntijaa, jotka työskentelevät verkottuneen Hätäkeskuslaitoksen kuudessa eri hätäkeskuksessa Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Hätänumeron 112 lisäksi Hätäkeskuslaitoksen tarjoamia palveluja ovat 112 Suomi -sovellus, hätätekstiviestipalvelu, vaaratiedottaminen sekä automaattisiin palo- ja rikosilmoituksiin liittyvät palvelut. 

112 Suomi -mobiilisovelluksen käyttäjiä on jo yli 1,9 miljoonaa. Hätätekstiviestipalvelun avulla myös henkilöt, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta, voivat tehdä hätäilmoituksen numeroon 112. Viranomaisten antamat vaaratiedotteet välitetään Yleisradioon, teksti-tv:n sivulle 112, 112 Suomi -mobiilisovellukseen, 112.fi-verkkosivustolle sekä Hätäkeskuslaitoksen Facebook- ja Twitter-tileille. Lisäksi Hätäkeskuslaitoksen valvontaan on liitetty noin 19 000 palo- tai rikosilmoitinlaitetta.

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen virasto, ja yhdessä huolehdimme siitä, että arjen turvallisuus kuuluu meille kaikille. Hätäkeskuslaitoksessa vaikutamme siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa. Olemme hätätilanteessa lähellä.