Palaute yksittäisestä hätäilmoituksesta

Voit antaa tässä palautetta yksittäiseen hätäilmoitukseen liittyen. Palaute ohjautuu kirjaamon kautta, sille hätäkeskukselle, jonka alueelta ilmoitus tehtiin. Täytä kohdat huolellisesti, jotta voimme käsitellä palautteesi mahdollisimman nopeasti. Hätäkeskus on oikeutettu antamaan selvityksiä ainoastaan omasta toiminnastaan, johon kuuluvat hätäilmoitusten käsittely ja niihin liittyvät toimet. Asiakaspalautteita käsiteltäessä hätäkeskuksen tulee noudattaa säädettyjä rajoituksia pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen tapahtumiin ja kansalaisten henkilönsuojaan liittyvien tietojen luovuttamisessa. Hätäkeskuslaitos käsittelee kaikki palautteet.

Kerro tässä hätäilmoituksen tiedot: päivämäärä, kellonaika (noin), puhelinnumero (t), josta hätäilmoitus tehtiin, hätäilmoituksen tapahtumapaikka (tarkka osoite, lähiosoite ja kunta).


Mikäli katsot Hätäkeskuslaitoksen virkamiehen menetelleen virheellisesti tai laiminlyöneen virkatehtäviensä suorittamisen, voit tehdä asiasta hallintokantelun.