Mikäli katsot Hätäkeskuslaitoksen virkamiehen menetelleen virheellisesti tai laiminlyöneen virkatehtäviensä suorittamisen, voit tehdä asiasta hallintokantelun.