Säkerhet för alla under alla förhållanden på ett yrkeskunnigt, samarbetskunnigt och pålitligt sätt

När verksamhetsfältet är på land, till havs och i luften i hela Finland från söder till norr och från öst till väst ända till Åland, skapas säkerhet på ett mycket mångsidigt sätt. Grunden för all verksamhet vid Gränsbevakningsväsendet utgörs av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och utifrån dessa rättigheter likabehandling av människor. Likställdheten i verksamheten grundar sig också på en yrkeskunnig, samarbetskunnig och pålitlig personal i enlighet med Gränsbevakningsväsendets värderingar.

Målet för Gränsbevakningsväsendets verksamhet är i enlighet med vår strategi gränssäkerhet, säkerhet i havsområdena samt territoriell integritet och försvarsberedskap. Ofta kan vår verksamhet vara nästan osynlig för vanliga människor. Det betyder att vi har lyckats med våra uppgifter att trygga allas säkerhet. Ett undantag till detta har varit coronapandemin som kraftigt har framhävt Gränsbevakningsväsendets uppgifter. För att främja hälsosäkerheten har vi enligt bästa förmåga upprätthållit den kanske viktigaste av de mänskliga rättigheterna, vars och ens rätt till liv. I en situation som snabbt förändrats har kommunikation i rätt tid och på flera språk bidragit till att uppgifterna har lyckats.

Säkerhet i havsområden och i svår terräng

För att främja säkerheten i havsområdena är det viktigt att agera på ett förebyggande sätt och å andra sidan att agera snabbt om en skada trots allt uppstår. Som ledande sjöräddningsmyndighet ansvarar Gränsbevakningsväsendet för att ordna sjöräddningstjänsten och sjöräddningens larmnummer 0294 1000 skapar trygghet dygnet runt varje dag under året. Beträffande sjöräddningen är det viktigt med ett nära samarbete med myndigheter och frivilliga i havs- och kustområdena. På så sätt garanterar vi att hjälpen snabbt kommer fram till det ställe där nöden är som störst, oavsett om uppdraget är att rädda människor i sjönöd, spana efter försvunna personer, utföra sjuktransporter inom sjöräddning till havs och i skärgården eller andra nödsituationer inom sjöräddningen. Förutom sjöräddning stöder vi andra myndigheter i olika räddnings- och säkerhetsuppgifter särskilt i glesbygden. Även i svåra terrängförhållanden kan vi tack vare vår materiel röra oss och ge assistans på ställen som är oframkomliga för annan materiel.

Människor har rätt till tillförlitlig myndighetsinformation

När det gäller att främja likabehandling är det viktigt att vår kommunikation är ändamålsenlig och att vi kan förmedla nödvändig information snabbt, på flera språk och tillgängligt. I början av detta år har vi förnyat vår webbplats raja.fi. Detta har resulterat i att informationen på webbplatsen presenteras på ett tydligare och mer tillgängligt sätt än tidigare förutom på finska, svenska och nordsamiska, även på engelska och ryska.

Utöver webbplatsen har kanaler på sociala medier, till exempel Twitter, en nyckelroll särskilt i situationer som snabbt förändras. Ett meddelande som förmedlats via olika kanaler når snabbt en bred publik. Webbplatsen Raja.fi utvecklas fortfarande, men i fortsättningen kan officiell och korrekt information vara likvärdigt tillgänglig för en så bred publik som möjligt. På webbplatsen kan användaren också komma med synpunkter och utvecklingsförslag för att förbättra tillgängligheten. På så sätt garanterar vi att den myndighetsinformation vi förmedlar kan förstås lika lätt av alla. Detta ökar också förtroendet för Gränsbevakningsväsendet som myndighet samt trygghetskänslan som är en grundläggande rättighet för oss alla.

Ida Ruponen
Personalexpert
Staben för gränsbevakningsväsendet