I fortsättningen hämtas adressuppgifterna för larmanordningskunder automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet

Utgivningsdatum 16.3.2022 13.59
Nyhet
Kuvituskuva hätäkeskuspäivystäjästä.

Larmanordningskunder ska i fortsättningen uppdatera sina adressuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Till följd av reformen ersätter uppgifterna i FODS de uppgifter som kunden matat för hand in i systemet ILMO. 

I adressuppgifterna används i första hand postadressen. Om postadressen inte har registrerats i FODS, används besöksadressen eller någon annan adress. 

Nya larmanordningskunder kan inte uträtta ärenden i ILMO utan en adress som registrerats i FODS. Om adressen inte är registrerad på behörigt sätt i FODS, är kunden skyldig att själv meddela den officiella adressen till Nödcentralsverket. 

I fortsättningen erhålls också uppgifterna om företagets lokaler i ILMO från FODS. 

Ärenden kan uträttas i systemet ILMO endast med ett giltigt FO-nummer.

Ytterligare information: 
Kundtjänstnumret för larmanordningar
0295 481 480

Larmanläggningar