Minkälaisiin tilanteisiin hätänumerosta pyydettiin joulupyhinä apua?

27.12.2020 12.13
Tiedote
Joulukuusen oksa, jossa joulukoristeita. Taustalla hätäkeskuspäivystäjä.

Hätänumeroon tehtiin joulupyhinä eniten ilmoituksia tehtävälajeista muu sairastuminen, kaatuminen ja rintakipu. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Hätäkeskukset vastasivat 24.12.2020 klo 00:00 - 26.12.2020 klo 24:00 välisenä aikana 19 587 hätäpuheluun. Viime vuonna vastaava luku oli 19 685. Hätäpuheluista 100 prosenttiin vastattiin 30 sekunnissa (vuonna 2019 100%). 


Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 10 626 hälytystehtävää (vuonna 2019 10 839 tehtävää). Tehtävät jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 59 %, poliisi 32 %, pelastus 4 % ja sosiaalipäivystys 4 %. Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat muu sairastuminen, kaatuminen ja rintakipu. (Vuonna 2019: muu sairastuminen, kaatuminen ja rintakipu)


Viranomaistoimijoiden kolme suurinta hälytystehtävää olivat seuraavat: 

Ensihoito

 1. muu sairastuminen 
 2. kaatuminen
 3. rintakipu 

Poliisi

 1. ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen
 2. tieliikenneonnettomuus pieni
 3. päihtynyt henkilö

Pelastus

 1. tieliikenneonnettomuus pieni 
 2. palohälytys
 3. tieliikenneonnettomuus muu

Sosiaalipäivystys

 1. alaikäisen katoaminen/karkaaminen tai muut erityisvaikeudet
 2. välittömän huolenpidon tarve
 3. alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpidon arviointi
Hätäkeskuspalvelut