Hätäkeskuspäivystäjille palkinto erityisen ansiokkaasta työstä
Kuopion kouluiskussa apu paikalle kahdeksassa minuutissa

2.6.2021 16.37
Tiedote
Kuvassa vasemmalta: Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen, vuoromestari Tiina Kairaniemi, hätäkeskuspäivystäjä Oskari Ollikainen and hätäkeskuspäivystäjä Noora Karhunen Kuopion hätäkeskuksesta.
Kuvassa vasemmalta: Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen, vuoromestari Tiina Kairaniemi, hätäkeskuspäivystäjä Oskari Ollikainen and hätäkeskuspäivystäjä Noora Karhunen Kuopion hätäkeskuksesta.

Euroopan hätänumerojärjestö EENA huomioi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön toiminnan Kuopion kouluiskussa. Suomalaisen hätäkeskustoiminnan ytimessä on hätäkeskuspäivystäjien vahva ammattitaito ja viranomaisten välinen yhteistyö, mikä myös tässä tapauksessa osoitti tehokkuutensa.

Ensimmäiseen hätäpuheluun vastattiin kahdessa sekunnissa

Keskellä koulupäivää lokakuun ensimmäisenä päivänä 2019 miekalla varustautunut oppilas hyökkäsi Savon ammattiopistoon Kuopiossa. Ensimmäiseen kello 12.29 hätänumeroon 112 soitettuun hätäpuheluun vastattiin kahdessa sekunnissa. Tehtävä välitettiin poliisille alle minuutissa, ja poliisi taltutti kohdehenkilön jo noin 8 minuutin kuluttua ensimmäisen hätäpuhelun saapumisesta hätäkeskukseen. 

Tiina Kairaniemi työskenteli tuolloin Kuopion hätäkeskuksessa vuoromestarin tehtävässä, ja hänen vastuullaan oli johtaa hätäkeskuksen toimintaa. Kairaniemi muistaa tilanteen hyvin. 

- Kello 12.31 hätäkeskuksesta ilmoitettiin ensihoidolle ensihoitotehtävästä. Lisäksi kello 12.33 kohteesta tuli hätäkeskukseen myös automaattinen palohälytys, joka välitettiin pelastustoimen yksikölle. Tehtävän laadusta johtuen siitä tuli myös sosiaalitoimen tehtävä. Kyseessä oli siis todellinen moniviranomaistehtävä, johon osallistuivat turvallisuusviranomaiset niin poliisista, pelastuksesta, ensihoidosta kuin sosiaalitoimestakin, Kairaniemi toteaa.

Yhteistyö ja halu auttaa onnistumisen edellytykset

Myös Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen seurasi tilannetta hätäkeskuksessa. Tilanteeseen liittyviä hätäpuheluita tuli yhteensä 23, ja niiden päällekkäisyys tunnistettiin nopeasti. 

- Olin sattumoisin päivystyssalissa tilanteen alkaessa, joten jäin seuraamaan tilanteen kehittymistä. Aivan vieressäni oli kaksi päivystäjää käsittelemässä tapahtumapaikalta tulevia hätäpuheluja; toinen ohjeisti ilmoittajaa odottamaan poliisia lukitun oven takana ja painamaan uhrin vuotavaa haavaa, toinen välitti poliisille hätäpuhelussa saamaansa tietoa. Hätäkeskuksessa oli menossa useita hätäpuheluja ja tehtävään liittyvää puheensorinaa. Sekavasta informaatiotulvasta huolimatta varsin nopeasti muodostui oikea tilannekuva, ja tunnelma salissa säilyi rauhallisena, Nevalainen kertoo. 

Yhteensä 14 hätäkeskuspäivystäjää vastasi tapaukseen liittyviin hätäpuheluihin. Suurimpaan osaan puheluista vastattiin Kuopion hätäkeskuksessa, ja osaan Keravalla ja Porissa. Kairaniemi kertoo, että tilanteen alettua hätäkeskuspäivystäjille lähetettiin heti ylityökutsu.

- Monet vapaalla olleet hätäkeskuspäivystäjät ilmoittautuivat välittömästi tilanteesta kuultuaan töihin, ja saimme kaikki hätäkeskuspäivystäjien paikat täyteen. Järkyttävä tilanne herätti välittömästi halun auttaa ja tukea myös työkavereita hätäkeskuksessa. Hätäkeskuksessa oli tuolloin töissä kolme henkilöä, joilla on koulutus purkukeskustelujen vetämiseen. Purkukeskusteluilla (defusing) tarkoitetaan psyykkisesti kuormittavan tilanteen purkamista. 

- Purkukeskustelut aloitettiin välittömästi ensimmäisten tapahtumaan liittyvien hätäpuhelujen päätyttyä, ja jokainen tilanteessa mukana ollut hätäkeskuspäivystäjä sai purkukeskustelutukea, Kairaniemi sanoo.

Tilanne saatiin nopeasti hallintaan

Hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen kertoo, että tilanne hätäkeskuksen päivystyssalissa saatiin nopeasti hallintaan ja tehtävä organisoitiin tehokkaasti.

- Vuoromestari saavutti nopeasti tilannetietoisuuden ja kykeni tekemään nopeita päätöksiä. Henkilöstö pysyi rauhallisena ja paikalle saatiin lisäresursseja. Keskeistä normaalitoiminnasta poikkeavien tilanteiden menestyksekkäälle hoitamiselle on, että hätäkeskuksessa on tilanteen tasalla oleva työnjohto ensi sekunneista alkaen. Tämä mahdollistaa riittävän nopeasti työnjaon tarkistukset, toimenpiteet lisäresurssien saamiseksi ja toiminnan ohjaamisen muutoinkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Kuopion tapauksessa vuoromestari seurasi viestiliikennettä ja kuuli ensimmäiset hätäpuhelut salin äänimaailmasta. Se mahdollisti välittömän reagoinnin, joka näkyi tilanteen ripeänä haltuunottona hätäkeskuksessa, Nevalainen sanoo.
Kauppakeskuksen toisessa kerroksessa olevissa opetustiloissa oppilas ehti vahingoittaa kymmentä henkilöä ja surmasi yhden. Nevalainen toteaa, että turvallisuusviranomaisten erittäin nopea toiminta esti kuitenkin lisävahinkojen syntymisen.

- Suomalainen hätäkeskustoimintamalli, missä kaikki turvallisuusviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, näytti toimivuutensa ja tehokkuutensa tässäkin tilanteessa. Hätäkeskuspäivystäjien ja poliisin välinen yhteistyö sujui todella hyvin, kuten myös kaikkien muidenkin viranomaisten toiminta. Tällaisia tapahtumia ei toivoisi sattuvan koskaan, mutta tämänkin tilanteen hoitaminen osoitti, kuinka hyvin viranomaisyhteistyö meillä Suomessa toimii, Nevalainen kiittelee. 

Aiempia Euroopan hätänumerojärjestön Hätäkeskuslaitokselle myöntämiä palkintoja

  • "Outstanding Rescue 2014": Vuonna 2014 Hätäkeskuslaitos ja Suomen Poliisi palkittiin hyvästä yhteistyöstä ja onnistuneesta 8-vuotiaan tytön pelastamisesta.
  • "Outstanding National 112 System 2013": Hätäkeskuslaitos voitti vuonna 2013 Euroopan hätänumerojärjestön myöntämän EENA-palkinnon kategoriassa kansallinen hätäkeskusjärjestelmä. 
  • Tämä, 2.6.2021 julkaistu palkinto, myönnettiin Hätäkeskuslaitokselle kategoriassa "PSAP Award".

Euroopan hätänumerojärjestö EENA

EENA (European Emergency Number Association) on perustettu Brysselissä vuonna 1999. Hätänumerojärjestö pyrkii edistämään turvallisuutta ja hätäkeskuspalvelujen kehittämistä Euroopassa. Järjestö palkitsee vuosittain yksilöitä ja organisaatioita, jotka ovat tehneet merkittäviä tekoja tai saavuttaneet erinomaisia tuloksia hätänumeroon 112 liittyen. 

EENA:n jäsenistöön kuuluu yli 1500 edustajaa hätäkeskustoimintaan liittyvistä organisaatioista 80 maasta, tutkijoita, tekniikan toimittajia ja yli 200 Euroopan parlamentin jäsentä. 

Lisätietoja: eena.org
 

Henkilöstö Hätäkeskuspalvelut Palkitsemiset