Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

112-dagens säkerhetskampanj fäster finländarnas uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.
Vad är 112-dagen?

Ladda ner material

På den här sidan hittar du bilder, logotyper och annat kommunikationsmaterial, med vilka du kan berätta att du deltar i 112-kampanjen.
Material för 112-dagen

Meddelanden och nyheter

null 112-dagen firas virtuellt den 11 februari

112-dagen firas virtuellt den 11 februari

9.2.2021 13.44
Pressmeddelande
Säkerhet är allas vår rätt.

EU:s gemensamma nödnummerdag firas den 11 februari 2021. I år firas kampanjen virtuellt med temat "Säkerhet är allas vår rättighet".

Enligt Katri Kalliomäki, kommunikationsexpert på Nödcentralsverket, är syftet med 112-dagen att öka medborgarnas kunskap om säkerhet och den positiva inställningen till detta. 112-dagen är också en påminnelse om Europas gemensamma nödnummer 112 och hur man agerar i en nödsituation. 

-    På den nationella 112-dagen informerar säkerhetsaktörerna tillsammans medborgarna om frågor som gäller säkerheten i vardagen, om förebyggande av faror och om rätt handlingssätt när en nödsituation överraskar. Med årets tema vill man betona jämställdhet, eftersom alla människor ska ha rätt till säkerhet, oavsett social status, språk, begränsningar, härkomst eller hemort. Alla behövs för att skapa säkerhet. 

Med årets tema vill man betona jämställdhet, eftersom alla människor ska ha rätt till säkerhet, oavsett social status, språk, begränsningar, härkomst eller hemort. Alla behövs för att skapa säkerhet. 

Varje år har evenemang ordnats på olika håll i Finland under 112-dagen, men på grund av coronakrisen ordnas kampanjen nu virtuellt för första gången. Kampanjens festdag är den 11 februari, men kampanjen pågår hela veckan.

-    Under 112-dagen kan vem som helst – en privatperson, skola, arbetsplats, hobbygrupp eller organisation – dela med sig av värdefull säkerhetsinformation 112-dagen till ära. Dessutom uppmuntrar vi att delta i Tack-utmaningen som lanserades av Europeiska nödnummerorganisationen, där vem som helst kan tacka säkerhetsaktörer genom att använda hashtaggen #thankyouchain. Tusentals människor är verksamma i den hjälpande kedjan. De utför ett värdefullt arbete för säkerheten. Vi vill utmana er att tacka hjälpkedjan, säger Kalliomäki.

Så här deltar du i den virtuella 112-dagen

•    Dela säkerhetsinformation på olika kanaler med hashtaggen #112paiva #112dagen #112day
•    Använd bilder i sociala media på adressen 112-paiva.fi 
•    Delta i tack-utmaningen och tacka dem som hjälper dig i sociala media.

Test av varningsmeddelanden på 112-dagen

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen den 11.2.2021 kl. 11.20. Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för nödmeddelanden också i radio.

Nödcentralsverket deltar i testningen genom att förmedla nödmeddelanden via 112 Suomi-appen och publicera dem på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi och på Facebook- och Twitter-konton.  
Testet utförs av Rundradion Ab, Digita Oy och Nödcentralsverket. 

112-dagen

•    112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen.
•    112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997.
•    Kampanjens festdag är den 11 februari varje år och kampanjen är i gång hela veckan.
•    År 2008 firades den första gemensamma 112-dagen i Europa.
•    Inrikesminister Maria Ohisalo är beskyddare för kampanjen.
•    I kampanjen kan vem som helst – en privatperson, organisation, skola, arbetsplats, hobbygrupp eller förening– dela med sig av värdefull säkerhetsinformation.

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

EU:s gemensamma nödnummer 112 infördes år 1993.

Skyddspolisen värnar om demokratin och det öppna samhället

Den information som Skyddspolisen producerar är unik och proaktiv. Avsikten är att beslutsfattarna ska ha en bra lägesbild av situationen i Finland och i världen när de fattar utrikes- och säkerhetspolitiska beslut.  

Säkerhet för alla under alla förhållanden på ett yrkeskunnigt, samarbetskunnigt och pålitligt sätt

När verksamhetsfältet är på land, till havs och i luften i hela Finland från söder till norr och från öst till väst ända till Åland, skapas säkerhet på ett mycket mångsidigt sätt. Grunden för all verksamhet vid Gränsbevakningsväsendet utgörs av de...

Jämlikt bemötande är konkreta gärningar i vardagen

Räddningsväsendets värderingar – mänskligt, professionellt och tillförlitligt – styr vår verksamhet så att vi möter och betjänar alla på lika villkor.  Detta innebär att räddningsväsendet möter människor, sina klienter, som en del av hjälpkedjan...

Mer jämlik 112-service

Medborgarnas känsla av trygghet påverkas i avgörande grad av att de kan lita på att hjälpen kommer snabbt i en nödsituation – när fara föreligger för liv, hälsa, egendom eller miljö. Mot bakgrund av den senaste statistiken får man för närvarande hjälp i...