Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2023 kommer kampanjen att firas med temat "Beredskap är en av vardagens små handlingar". Under nödnummerveckan ges instruktioner om att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer. 
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Bloggen

Idag firas EU-ländernas gemensamma 112-dag

Merparten av finländarna upplever att deras liv är tryggt. Individens trygghetskänsla är dock en mångdimensionell fråga som påverkas av överraskande men också helt vardagliga saker – hurdan miljö man lever i, hur det personliga skyddsnätet ser ut, hur...

Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans

Känslan av säkerhet är ett av människans grundläggande behov som berör var och en av oss. Känslan av säkerhet påverkas av många faktorer. Förtroendet för myndigheter är en av dem, liksom personliga erfarenheter av nödsituationer och hur man hanterat...

Nästan alla känner till nödnumret 112 och litar på Nödcentralsverkets tjänster

Den här veckan firar vi den nationella 112-dagen. 112-dagen har firats i Finland den 11 februari sedan 1997. Traditionellt lyfts ämnen som rör 112-dagen upp i olika sammanhang under hela veck-an. I år är temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.

Världens bästa trygghetskänsla

"I Finland upplever nästan alla (96 %) sin personliga trygghet och säkerhet som god. Upplevelsen påverkas av både de verkliga riskerna och föreställningarna om dem. Människan känner sig trygg om riskerna och farorna inte är i betydande grad närvarande...

Meddelanden och nyheter

null Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Utgivningsdatum 9.2.2022 11.53
Nyhet

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen på den nationella nödnummerdagen 11.2.2022 kl. 11.20.

Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för nödmeddelanden också i radio.

Nödcentralsverket deltar i testningen genom att förmedla nödmeddelanden via 112 Suomi-appen och publicera dem på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi och på Facebook- och Twitter-konton.  
Testet utförs av Rundradion Ab, Digita Oy och Nödcentralsverket. 

Under tiden 11.-13.2.2022 kommer Digita Oy att genomföra en telefonundersökning om mottagandet av varningsmeddelanden. Syftet med undersökningen är att ta reda på genom vilken kanal och vilken tidpunkt medborgarna fått varningsmeddelandet. Uttaget består av 500 finska medborgare över 18 år. I samma förfrågan reder man ut om konsumenten använder YLE:s Nyhetskoll eller 112 Suomi-applikationen.

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).