Begäran om uppgifter gällande larmanläggningar

Du kan använda detta formulär för att begära information om brand- och brottslarmanläggningar som Nödcentralsverket övervakar.

Du kan begära information via e-post

De uppgifter som du har uppgett i formulären är konfidentiella. Vi rekommenderar att du öppnar formuläret med programvaran Adobe Reader och följer instruktionerna nedan:

  1. Spara det tomma formuläret på din dator och fyll sedan i det elektroniskt.
  2. Spara ändringarna och lägg till formuläret som en bilaga till ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar användning av krypterad e-post. Om du skickar ett krypterat e-postmeddelande, ska du först registrera dig på adressen http://securemail.112.fi, varefter du får ett e-postmeddelande med en länk för sändning.

 

Begäran om uppgifter gällande larmanläggningar  (PDF, ska fyllas i och skrivas ut)

Skicka formuläret per e-post till adressen [email protected]