Begäran om uppgifter gällande larmanläggningar

Du kan använda detta formulär för att begära information om brand- och brottslarmanläggningar som Nödcentralsverket övervakar.

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE LARMANLÄGGNINGAR

Med det här formuläret kan du be om att få information om brand- och brottslarmanläggningar som Nödcentralsverket övervakar. Med ett formulär kan du endast begära uppgifter om ett enda objekt. Fyll omsorgsfullt i alla punkter! Behandlingen kan fördröjas, om blanketten är bristfälligt ifylld.

Formuläret använder CAPTCHA. Om du inte har accepterat cookies, skicka informationen via e-post (instruktioner för att använda säker e-post finns längst ner på sidan).

UPPGIFTER SOM BEGÄRS

Du kan begära information via e-post

De uppgifter som du har uppgett i formulären är konfidentiella. Vi rekommenderar att du öppnar formuläret med programvaran Adobe Reader och följer instruktionerna nedan:

  1. Spara det tomma formuläret på din dator och fyll sedan i det elektroniskt.
  2. Spara ändringarna och lägg till formuläret som en bilaga till ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar användning av krypterad e-post. Om du skickar ett krypterat e-postmeddelande, ska du först registrera dig på adressen http://securemail.112.fi, varefter du får ett e-postmeddelande med en länk för sändning.

 

Begäran om uppgifter gällande larmanläggningar  (PDF, ska fyllas i och skrivas ut)

Skicka formuläret per e-post till adressen [email protected]