Begäran om uppgifter ur nödcentralsdatasystemet

Du kan begära information via e-post

De uppgifter som du har uppgett i formulären är konfidentiella. Vi rekommenderar att du öppnar formuläret med programvaran Adobe Reader och följer instruktionerna nedan:

  1. Spara det tomma formuläret på din dator och fyll sedan i det elektroniskt.
  2. Spara ändringarna och lägg till formuläret som en bilaga till ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar användning av krypterad e-post. Om du skickar ett krypterat e-postmeddelande, ska du först registrera dig på adressen http://securemail.112.fi, varefter du får ett e-postmeddelande med en länk för sändning.