Begäran om uppgifter ur nödcentralsdatasystemet

Begäran om information om uppgifter som faller inom polisens behörighetsområde ska lämnas till polisen.

Begäran om uppgifter ur Nödcentralsdatasystemet

Med detta formulär begärs uppgifter i anknytning till ett enskilt nödmeddelande (t.ex. nödsamtal eller automatiskt brandlarm), en händelse/formulär för begäran. Fält markerade med * är obligatoriska.

Formuläret använder CAPTCHA. Om du inte har accepterat cookies, skicka informationen via e-post (instruktioner för att använda säker e-post finns längst ner på sidan).

Sättet på vilket de uppgifter ja önskar lämnas ut Obligatoriskt

Du kan begära information via e-post

De uppgifter som du har uppgett i formulären är konfidentiella. Vi rekommenderar att du öppnar formuläret med programvaran Adobe Reader och följer instruktionerna nedan:

  1. Spara det tomma formuläret på din dator och fyll sedan i det elektroniskt.
  2. Spara ändringarna och lägg till formuläret som en bilaga till ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar användning av krypterad e-post. Om du skickar ett krypterat e-postmeddelande, ska du först registrera dig på adressen http://securemail.112.fi, varefter du får ett e-postmeddelande med en länk för sändning.

Begäran om uppgifter ur nödcentralsdatasystemet  (PDF, ska fyllas i och skrivas ut)
Sänd formuläret per e-post till adressen [email protected]