Brandlarmanläggningar för företagskunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för företagskunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Kundtjänsten

Kundtjänstnumret för larmanläggningar håller öppet vardagar kl. 9–15.  Tester, status- och nummerändringar samt idrifttagning av nya larmanläggningar anmäls till det egna områdets testningsnummer.

Brandlarmanläggningar för privatkunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för privatkunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Vanliga frågor

Hur loggar jag in på systemet ILMO? Hur kan jag lämna en reklamation på en faktura? Läs svaren på vanliga frågor om larmanläggningar.

Meddelanden och nyheter om larmanläggningar

null Den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar har nu tagits i bruk

Den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar har nu tagits i bruk

Utgivningsdatum 1.12.2021 9.25
Pressmeddelande
Kuvituskuva hätäkeskuksesta.

Kunder som har larmanläggningar kan logga in i Nödcentralsverkets ILMO-system med stark autentisering från och med 1.12.2021. I ILMO-systemet kan kunden granska och upprätthålla företagets kund- och faktureringsuppgifter samt objekt- och kontaktuppgifter för brand- och brottslarmanläggningar.

Kunder som har larmanläggningar kan i fortsättningen göra ändringar i sin kundrelation och om larmanläggningen samt nya ansökningar elektroniskt från och med 1.12.2021. Inloggning i ILMO-systemet sker via webbplatsen 112.fi, och detta kräver stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. 

Enligt Teemu Lehti, direktör för förvaltningsavdelningen, har Nödcentralsverket för närvarande nästan 10 000 kunder som har larmanläggningar och över 20 000 avtal.  

– Centrala faktorer i utformningen och implementeringen av den elektroniska tjänsten har varit kundens användarupplevelse samt en fungerande e-tjänst. Identifieringen i systemet och fullmakt görs på ett tillförlitligt sätt i suomi.fi-portalen som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I fullmakter på Suomi.fi kan man ge personer fullmakt att sköta ärenden på företagets vägnar. 

Enligt Lehti underlättar och påskyndar digitaliseringen ärendet. Processen för larmanläggning underlättas betydligt när systemet gör det möjligt för kunden att självständigt granska och upprätthålla information om larmanläggningar utan att skicka pdf-formulär och e-post. Kunden kan se uppgifter om företagets avtal, så kunden behöver inte längre lämna en separat begäran om utlämnande av uppgifter.

– Vi hoppas att våra kunder tar ILMO-systemet i bruk och använder elektroniska tjänster, säger Teemu Lehti. 

ILMO-systemet har genomförts i samarbete med systemleverantören Cinia Oy.

Larmanläggningar