112-dagen 25 år

112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997. 

År 2008 firades den första gemensamma 112-dagen i Europa. För att göra 112 känt överallt i Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utsett den 11 februari till Europas 112-dag.

112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen.