Nödmeddelande på finskt teckenspråk

Om du befinner dig i en nödsituation kan du nu göra ett nödmeddelande på finskt teckenspråk.

I nödsituationer kan du via 112 Suomi-appen få videokontakt med en teckenspråkstolk vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolken inleder ett muntligt samtal med en nödcentralsoperator som sedan behandlar nödmeddelandet med tolkens hjälp.

Du får tillgång till tjänsten genom att ladda ner 112 Suomi-appen på din telefon. Tjänsten betjänar måndag till fredag kl. 8–16.

Nödmeddelandet kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör ett nödmeddelande behöver inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

När nödmeddelandet görs via appen kan positionsdata för den som behöver hjälp utredas med hjälp av telefonnumret.

Du kan också göra ett nödmeddelande med hjälp av en dator eller annan enhet på adressen 112.fi eller fpa.fi. I en nödsituation ska du via länken på den här sidan ta kontakt med FPA:s distanstolkning och anmäla att det gäller en nödsituation. Tolken inleder ett samtal med nödcentralen och tolkar ditt nödmeddelande för den jourhavande.

Personer som inte kan producera tal kan också skicka ett nödtextmeddelande. 
Läs mer om nödtextmeddelandet (112.fi).

Anvisning med bilder, nödmeddelande på finskt teckenspråk (pdf)

Så här gör du ett nödmeddelande på finskt teckenspråk

 1. En akut nödsituation?

  Använd tjänsten bara om det är fråga om en akut nödsituation där t.ex. någons liv och hälsa hotas eller är i fara.

 2. Öppna 112 Suomi-appen

  Välj Tjänster – Akut nödsituation – Nödmeddelande på finskt teckenspråk

 3. Gå till distanstolkningstjänsten

  Du får videokontakt med tolken genom att välja ”Gå till distanstolkningstjänsten”.

 4. Tolkning av teckenspråk

  Tolken inleder ett samtal med nödcentralen och tolkar ditt nödmeddelande för den jourhavande.

 5. Besvara de frågor

  Besvara de frågor som den jourhavande vid nödcentralen ställer.

Vanliga frågor om nödmeddelande på teckenspråk

Nödmeddelandet kan göras endast på finskt teckenspråk. 

Tjänsten betjänar endast på vardagar eftersom det är fråga om ett försök som sköts som en del av de befintliga tjänsterna vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Om försöket leder till goda resultat kan tjänsten möjligtvis utvidgas så att den kan nås dygnet runt.  

Informera tolken om att det är fråga om en nödsituation. Då kontaktar tolken nödnumret. Ange ditt telefonnummer så att det går att utreda var du befinner dig. Berätta också kort vad som har hänt. Sedan är det viktigt att tydligt besvara de frågor som den jourhavande vid nödcentralen ställer. 

Nödmeddelandet kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör nödmeddelandet behöver inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. 

Tolkarna har fått utbildning i hur de ska samarbeta med nödcentralsoperatör. 

FPA spelar in de samtal som förs mellan personer som behöver hjälp och tolkar, och arkiverar sedan inspelningarna i sitt register. Registret uppfyller statsförvaltningens bestämmelser om förvaring av sekretessbelagda uppgifter och material. Nödcentralsverket spelar in samtalen mellan jourhavande och tolkar, på samma sätt som också andra samtal som inkommer till nödnumret 112 spelas in (17 § 1 mom. 2 punkten i lagen om nödcentralsverksamhet).  

När du i en nödsituation ringer till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning via 112 Suomi-appen, sparas telefonens positionsdata i appens molntjänst. Du måste ändå med hjälp av tolken ge ditt telefonnummer till nödcentralen så att den nödcentralsoperatören kan kontrollera i molntjänsten var din telefon finns. 

När du startar appen för första gången ska du mata in ditt telefonnummer och välja det språk som du vill använda appen på (finska, svenska eller engelska). Du får alla egenskaperna i bruk genom att ge ditt tillstånd när appen ber om det. De tillstånd som appen ber om varierar beroende på telefonens operativsystem. Läs mer om användningen av appen