Skicka respons på nödmeddelande

Här kan du skicka respons i anslutning till ett enskilt nödmeddelande. Nödcentralen har endast rätt att ge utredningar om sin egen verksamhet som omfattar hantering av nödmeddelanden och åtgärder i anslutning till dem. I behandlingen av kundrespons ska nödcentralen följa fastställda begränsningar om utlämning av uppgifter i anslutning till händelser inom räddnings-, polis- samt social- och hälsovårdsväsendet och medborgarnas personskydd. Nödcentralsverket behandlar all respons.

Feedbackformuläret använder CAPTCHA. Om du inte har accepterat cookies kan du skicka din feedback via e-post [email protected]

Ge mer information: till exempel händelsen inträffade, telefonnummer som nödmeddelandet skickades från, klockslag,Plats för händelsen (noggrann adress), plats för händelsen (kommun)