Hanteringen av personuppgifter vid Nödcentralsverket

---

Uppgifter om datasystemet på Nödcentralsverket

Nödcentralsverket har enligt lag i uppgift att ta emot och bedöma nödsamtal i samband med nödsituationer samt förmedla uppdrag som kräver omedelbara åtgärder till räddningsväsendet, polisen eller social- och hälsovårdens myndigheter.

Ovan nämnda uppgifter utförs genom att använda Nödcentralens datasystem som är verktyget för jourhavande på Nödcentralen. Med detta förmedlar Nödcentralerna cirka 3,8 miljoner uppdrag årligen.

Enligt lagen får endast sådana uppgifter lagras i nödcentralens datasystem som anknyter till nödcentralens verksamhet. Sådana uppgifter är tid och sätt för nödsamtal och samtalets innehåll inklusive teleidentifikations-, adress- och platsuppgifter samt inspelning av anmälan.

---