Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan

Nödcentralsverket (112.fi) är ett rikstäckande nätverksbaserat ämbetsverk som är underställt inrikesministeriet, med verksamhetsställen i Kervo, Åbo, Björneborg, Kuopio, Vasa och Uleåborg.

Nödcentralsverket erbjuder nödcentralstjänster i hela Finland med undantag av Åland.
Nödcentralsverket har till uppgift att på olika håll i landet ta emot nödmeddelanden som rör
räddnings- och polisväsendet och social- och hälsovårdssektorn samt övriga meddelanden som
gäller säkerheten för människor, miljö och egendom samt att förmedla dem vidare till olika
hjälpande myndigheter och samarbetspartner.

Verksamheten regleras i lagen och förordningen om nödcentralsverksamhet, som trädde i kraft den 1 januari 2011. 

Strategi 2021–2024