Nödcentralsverksamheten i Finland

Syftet med denna publikation är att öka kunskaperna om Nödcentralsverkets verksamhet och tjänster, samt om dess roll som en av säkerhetsmyndigheterna.

Hätäkeskuslaitos 2023

Kirjoittanut: Katri Kalliomäki

Toimituskunta:

Jarmo Salonen
Heikki Uusitalo
Riku Inkinen
Tommi Hopearuoho
Seija Tuomas
Paula Forsten
Hanne Paalanen-Ericsson

Tarinat:

Aapo Asumaniemi
Anne Mäkinen