Meddelanden

24.06.2024

28 300 nödmeddelanden under midsommaren

Nödcentralsverket tog emot sammanlagt cirka 28 300 (34 300 år 2023) nödsamtal mellan fredagen den 21 juni och söndagen den 23 juni.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
24.06.2024
18.06.2024

Under semestersäsongen inträffar fler nödsituationer än normalt

Man kan jämföra antalet nödmeddelanden med vädret: ju vackrare och varmare väder, desto mer händer och sker det. Under midsommar får problem orsakade av berusningsmedel vanligtvis en större roll i nödmeddelandena, liksom olycksfall av olika slag och olyckor till sjöss.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
18.06.2024
03.06.2024

Skolorna slutade – 15 900 nödmeddelanden till nödnumret

Läsårets slut och sommarlovets början firades på olika håll i Finland på skolavslutningsveckoslutet. På nödlinjen var skolavslutningsveckoslutet mer brådskande än normala sommarveckoslut, och mängden uppdrag som gällde unga var större än normalt.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
03.06.2024
07.05.2024

Införandet av tjänsten ILTA senareläggs till våren 2025

Införandet av tjänsten ILTA, som utvecklas för självständig testning av larmanordningar, senareläggs. Systemet införs enligt uppskattning våren 2025.

Pressmeddelande Larmanläggningar
07.05.2024
22.04.2024

Nya verktyg stöder personalens välbefinnande på jobbet

Nödcentralsverket testar nya sätt att stödja personalens välbefinnande. Nödcentralen i Kervo utvecklar en metod för multiprofessionella samtal, och därtill pågår ett pilotprojekt för kamratstöd som omfattar hela Nödcentralsverket.

Pressmeddelande
22.04.2024

Bloggen

Aktivering av könsmedveten kommunikation som en del av genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen

Vi väljer varje dag hur vi kommunicerar och umgås med varandra. I dag ska vi också tänka alltmer på ...
Kommunikation
30.11.2022

Jämställdhet och likabehandling står i centrum för vår verksamhet

Som ett statligt ämbetsverk bygger Nödcentralsverket upp ett Finland som är jämlikt och tryggt för a ...
Nödcentralstjänster Personal
29.09.2022

Tillgång till nödcentralstjänsterna kommer att säkras på teckenspråk

Var och en av oss bör ha rätt att använda vårt modersmål eller förstaspråk när vi har att göra med m ...
Nödcentralstjänster
24.08.2021

Den inre säkerheten skapas med tillräckliga resurser

Statsrådet godkände en redogörelse för den inre säkerheten 20.5.2021 och lämnade den till riksdagen ...
Nödcentralstjänster
27.05.2021