Meddelanden

27.06.2022

Midsommaren sysselsatte nödcentralerna

Nödcentralsverket tog emot sammanlagt cirka 34 200 nödsamtal mellan fredagen den 24 juni och söndagen den 26 juni. Under motsvarande tid förra året var antalet nödsamtal 33 000, så ur nödcentralernas synvinkel var midsommaren något livligare än i fjol.

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
27.06.2022
21.06.2022

Nödcentralsoperatörens tips för midsommarfirandet

I midsommarens nödmeddelanden framhävs traditionellt problem som alkohol orsakar, olyckshändelser samt olyckor till sjöss, enligt ledande nödcentralsoperatör Essi Molkkari. De flesta nödsituationerna kan undvikas med rätt inställning och beredskap.

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
21.06.2022
07.06.2022

Personalöversikt 2021: Satsningar på arbetshälsa

Nödcentralsverkets personalberättelse är färdig. År 2021 löpte i sin helhet bra vad gäller målen, trots den utmanande situationen för den operativa personalen och coronakrisen. Året innehöll många satsningar på utvecklingen av personalens arbetshälsa.

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut Henkilöstö Ikäryhmät Koulutus
07.06.2022
01.06.2022

Försöket med nödanmälan på teckenspråk fortsätter till årets slut

FPA och Nödcentralsverket inledde i juni 2021 ett försök där personer som befinner sig i en nödsituation kan göra nödanmälan på finskt teckenspråk via 112 Suomi-appen. Det blir nu en fortsättning på försöket och försöket fortgår till slutet av 2022.

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
01.06.2022
02.05.2022

I nödnumret var meddelanden om alkoholkonsumtion framträdande på valborg

På valborg mottog nödnumret 112 flest meddelanden om fallolyckor, vandalism och förargelseväckande beteende. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
02.05.2022

Bloggen

Tillgång till nödcentralstjänsterna kommer att säkras på teckenspråk

Var och en av oss bör ha rätt att använda vårt modersmål eller förstaspråk när vi har att göra med m ...
Hätäkeskuspalvelut
24.08.2021

Den inre säkerheten skapas med tillräckliga resurser

Statsrådet godkände en redogörelse för den inre säkerheten 20.5.2021 och lämnade den till riksdagen ...
Hätäkeskuspalvelut
27.05.2021

Jukka Aaltonen: Resan från hundratals nödcentraler till ett enda statligt verk

Dagens nödcentralsverksamhet har sina rötter i den omfattande enkätundersökningen som genomfördes 19 ...
Hätäkeskuspalvelut
08.04.2021

Ett skifte på nödcentralen

Klockan ringer tidigt på morgonen. Det är mörkt ute, men dags att stiga upp. Morgonskiftet börjar om ...
Hätäkeskuspalvelut Operatiiviset toiminnot Henkilöstö
03.02.2021