112.fi förnyades

29.09.2020
21.01.2021

Mobilappen 112 Suomi till hjälp i nödsituationer även på andra håll i Europa

Nödcentralsverket hör till projektet Pan-European Mobile Emergency Apps (PEMEA) som organiseras av den europeiska nödnummerorganisationen EENA. Enligt Dan Berlin, expert på nödtrafik vid...

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
21.01.2021
02.01.2021

I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under årsskiftet?

Nödcentralerna svarade på 14 503 nödsamtal under tiden 31.12.2020 kl. 18 - 1.1.2021 kl. 24. 95 procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder. Under motsvarande tid året innan: 14 355 nödsamtal...

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
02.01.2021
27.12.2020

I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under jultiden?

Nödcentralerna svarade på 19 587 nödsamtal under tiden 24.12.2020 kl. 00:00 – 26.12.2020 kl. 24:00. Under motsvarande tid året innan var antalet 19 685. 100 procent av nödsamtalen besvarades inom...

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
27.12.2020
22.12.2020

Ensamhet och problem i hemförhållandena framträder på nödnumret under julen

Till nödnumret 112 ska man bara ringa i nödsituationer som kräver akut hjälp av någon myndighet, dvs. enheter från polisen, räddningsverket, social- eller hälsovårdsmyndigheterna. Nödsituationer...

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
22.12.2020
15.12.2020

Nödcentralsverket har det tredje bästa anseendet inom den offentliga förvaltningen

Den här gången ingick 74 organisationer i jämförelsen. Enligt analysen var det genomsnittliga vitsordet för anseendet för alla undersökta organisationer 3,34 (på skalan 1–5). Nödcentralsverkets...

Pressmeddelande Viestintä
15.12.2020
07.12.2020

Nödcentralsverket inför en ny centraliserad nyhetstjänst

För att bli användare i nyhetstjänsten registrera dig på adressen uutispalvelu.112.fi. I anslutning till registreringen ber Nödcentralsverket om att få uppgift om användarens namn, e-post och det...

Pressmeddelande Viestintä
07.12.2020
16.11.2020

Störningar förbi i registering av nödtextmeddelande

Störningar i nödtextmeddelande registresingstjänster. Störningarna påverkar registreringen, samt förnyande av registrering. Registreringen lyckas inte på  alla webläsare. Saken är under...

Pressmeddelande Störningssituation
16.11.2020
10.09.2020

PRO 112-premierade Jukka Aaltonen: Säkerheten i ett litet nordiskt land grundar sig på bra myndighetssamarbete

Aaltonen började sin karriär inom nödcentralsbranschen som alarmmästare i Salo kommunala kretsalarmeringscentral i början av år 1983. Hans väg till denna tjänst gick via ett jobb som...

Pressmeddelande Henkilöstö Viestintä Palkitsemiset
10.09.2020
10.09.2020

Anne Mäkinen är Årets 2020 Nödcentralsoperatör

Anne har på sitt professionella och sakliga men också blygsamma sätt arbetat som nödcentralsoperatör sedan 1994. - Min karriär inom detta område började lite av en slump. Jag hade studerat till...

Pressmeddelande Henkilöstö Palkitsemiset
10.09.2020

Bloggen

Att våga medge att man behöver en kort paus är ingen skam eller svaghet 

Klockan var ca 13 denna höstdag när samtalet kom in. Pipet i lurarna väckte mig ur dagdrömmarna och ...
Hätäkeskuspalvelut
15.12.2020