Meddelanden

09.04.2024

Nödcentralsproffs belönades för förtjänstfullt arbete

Proffs inom nödcentralsverksamhet belönades i dag i Tammerfors. Priset PRO 112 för förtjänstfullt arbete för nödnumret och nödcentralsverksamheten tilldelades Minna Ylinen från Björneborg. Anniina Takala från Åbo utsågs till Årets nödcentralsoperatör.

Pressmeddelande Premiering
09.04.2024
15.03.2024

Färre sjukfrånvaron och bättre trivsel i arbetet år 2023

Nödcentralsverkets bokslut för 2023 är färdigt. I fjol började personalens sjukfrånvaron minska, rekryteringen av nödcentraloperatörer var lyckad och personaltillfredsställelsen förbättrades.

Pressmeddelande Personal
15.03.2024
07.03.2024

Antalet nödmeddelanden gick över tremiljonersstrecket

År 2023 tog Nödcentralsverket emot i genomsnitt 8 300 nödmeddelanden varje dag. Ungefär hälften av meddelandena ledde till uppdrag som förmedlades till myndigheterna, medan hälften behandlades med hjälp av nödcentraloperatörens råd och instruktioner. Nödmeddelanden besvarades på i genomsnitt fyra sekunder.

Pressmeddelande Nödcentralstjänster
07.03.2024
08.02.2024

Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas på 112-dagen

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen på den nationella 112-dagen 11.2.2024 kl. 11.20.

Pressmeddelande 112-dagen
08.02.2024
05.02.2024

112-dagen påminner om rätt användning av nödnumret

Den nationella nödnummerveckan firas åter den 5–11 februari. Kampanjveckan kulminerar i EU:s gemensamma 112-dag söndagen den 11 februari. I kampanjen påminner aktörerna inom säkerhet om att använda nödnumret på rätt sätt och agera i nödsituationer.

Pressmeddelande 112-dagen
05.02.2024

Bloggen

Aktivering av könsmedveten kommunikation som en del av genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen

Vi väljer varje dag hur vi kommunicerar och umgås med varandra. I dag ska vi också tänka alltmer på ...
Kommunikation
30.11.2022

Jämställdhet och likabehandling står i centrum för vår verksamhet

Som ett statligt ämbetsverk bygger Nödcentralsverket upp ett Finland som är jämlikt och tryggt för a ...
Nödcentralstjänster Personal
29.09.2022

Tillgång till nödcentralstjänsterna kommer att säkras på teckenspråk

Var och en av oss bör ha rätt att använda vårt modersmål eller förstaspråk när vi har att göra med m ...
Nödcentralstjänster
24.08.2021

Den inre säkerheten skapas med tillräckliga resurser

Statsrådet godkände en redogörelse för den inre säkerheten 20.5.2021 och lämnade den till riksdagen ...
Nödcentralstjänster
27.05.2021