Meddelanden

02.01.2022

I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under årsskiftet?

Nödcentralerna svarade på 14 846 nödsamtal under tiden 31.12.2021 kl. 18 – 1.1.2022 kl. 24. 95 procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder. Under motsvarande tid året innan:...

Pressmeddelande
02.01.2022
27.12.2021

I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under jultiden?

Nödcentralerna svarade på 19 461 nödsamtal under tiden 24.12.2021 kl. 00:00 – 26.12.2021 kl. 24:00. Under motsvarande tid året innan var antalet 19 587.  Hundra procent av...

Pressmeddelande
27.12.2021
21.12.2021

Problem som orsakas av ensamhet och alkohol framträder i nödsamtal i jultid

Till nödnumret 112 ska man bara ringa i nödsituationer som kräver akut hjälp av någon myndighet, dvs. enheter från polisen, räddningsverket, social- eller hälsovårdsmyndigheterna.  – Ur...

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
21.12.2021
17.12.2021

Inom den offentliga förvaltningen har Nödcentralsverket igen bästa anseendet

Enligt analysen var det genomsnittliga betyget för anseendet för alla undersökta organisationer 3,35 (på skalan 1–5). Enligt enkäten var det genomsnittliga betyget för Nödcentralsverkets anseende...

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
17.12.2021
01.12.2021

Den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar har nu tagits i bruk

Kunder som har larmanläggningar kan i fortsättningen göra ändringar i sin kundrelation och om larmanläggningen samt nya ansökningar elektroniskt från och med 1.12.2021. Inloggning i ILMO-systemet...

Pressmeddelande Larmanläggningar
01.12.2021

Bloggen

Tillgång till nödcentralstjänsterna kommer att säkras på teckenspråk

Var och en av oss bör ha rätt att använda vårt modersmål eller förstaspråk när vi har att göra med m ...
Hätäkeskuspalvelut
24.08.2021

Den inre säkerheten skapas med tillräckliga resurser

Statsrådet godkände en redogörelse för den inre säkerheten 20.5.2021 och lämnade den till riksdagen ...
Hätäkeskuspalvelut
27.05.2021

Jukka Aaltonen: Resan från hundratals nödcentraler till ett enda statligt verk

Dagens nödcentralsverksamhet har sina rötter i den omfattande enkätundersökningen som genomfördes 19 ...
Hätäkeskuspalvelut
08.04.2021

Ett skifte på nödcentralen

Klockan ringer tidigt på morgonen. Det är mörkt ute, men dags att stiga upp. Morgonskiftet börjar om ...
Hätäkeskuspalvelut Operatiiviset toiminnot Henkilöstö
03.02.2021

Nödcentralsverket firar sitt 20-årsjubileum i år

Lagen om ett statligt Nödcentralsverk trädde i kraft 1.1.2001. Detta startade organisationen av Nödc ...
Hätäkeskuspalvelut
01.04.2021

Att våga medge att man behöver en kort paus är ingen skam eller svaghet 

Klockan var ca 13 denna höstdag när samtalet kom in. Pipet i lurarna väckte mig ur dagdrömmarna och ...
Hätäkeskuspalvelut
15.12.2020