Kontaktinformation

NÖDCENTRALSVERKET
Postadress: PB 112, 28131 BJÖRNEBORG
Besöksadress: Satakunnankatu 3–5, BJÖRNEBORG
Riksomfattande växel: 0295 480 112
Fax: 0295 411 800
Elektronisk tjänstepost: [email protected]

Säkerhetspost: https://securemail.112.fi/

De personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Observera att nödmeddelanden endast kan lämnas genom att ringa till nödnumret 112 – inte per e-post!

För samtal till nummer som börjar på 0295 från enligt kundens abonnemangsavtal. Nummer ingår varken serviceavgifter eller övriga specialavgifter. Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista.

Taito Vainio
Överdirektör  

Arttu Perttula
Direktör för avdelningen för förvaltnings- och stödtjänster

Jarmo Laurila
Chef för Kervo nödcentral

Kari Nevalainen
Chef för Kuopio nödcentral

Jukka Alenius
Chef för Uleåborgs nödcentral

Helena Borisov
Chef för Björneborgs nödcentral

Mauri Turula
Chef för Åbo nödcentral

Kari Pastuhov
Chef för Vasa nödcentral

Kontakt:
Ledningens assistent Sirpa Tirkkonen

0295 481 292

Mediernas servicetelefonnummer 24h 
0295 481 273  
Nummern besvaras av kommunikationssakkunniga under tjänstetiden (8-16), utanför tjänstetiden svarar ledningcentralen.

E-post
[email protected] 
Under tjänstetiden.

Nyhetstjänst för media

I operativa frågor 24h ledningscentral 
0295 481 281
[email protected]

Ekonomisakkunnig Wallin Benita
0295 481 241

Staten tar endast emot nätfakturor, och statens ämbetsverk har även beredskap att skicka sådana. Från och med 1.4.2021 tar staten endast emot fakturor enligt Europanormen.

Läs mera på Statkontorens webplatsen.

Enskilda näringsidkare lämnar in FöPL-intyget som en bilaga till den första fakturan. Intyget skall lämnas in årligen.

Nätfakturering:
Eadress: 003724094523
FO-nummer: 2409452-3
ALV-tunnus: FI24094523
OpusCapita Solutions, service ID: E204503
Operatör: OpusCapita Solutions

Vi tar också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Bilagorna ska helst sändas i pdf -format. Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post, ef-tersom dessa inte är e-fakturor.  

Kundtjänstnummer 
0295 481 480

  • vår kundtjänst är öppen vardagar 9-15.
  • råd i avtals- och faktureringsfrågor 
  • e-post: ilmoitinlaitteet(at)112.fi 

Testnummer:

Nyland
09 2297 0102

Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Savolax, Södra Karelen och Kymmenedalen
09 2297 0402

Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten
09 2297 0602

Södra Österbotten, Centrala Österbotten, Österbotten och Mellersta Finland
09 2297 0502

Satakunta och Birkaland
09 2297 0302

Egentliga Finland och Tavastland
09 2297 0202

Mediernas servicetelefonnummer: 0295 481 273 
I operativa frågor: 0295 481 281

Nödcentralsverkets kommunikations:

Koskela Marjukka
K
ommunikationschef
0295 481 251

Kalliomäki Katri
Kommunikationsexpert
0295 481 253

Paalanen-Ericsson Hanne
Kommunikationsexpert
0295 481 254

Patrick Tiainen
Kommunikationsexpert
0295 481 259

Elina Nummi
Kommunikationsexpert
0295 481 349

Individuella e-postadresser har formatet 
[email protected]

Miia Tukia

PB 112
28131 Björneborg

Elektronisk tjänstepost: [email protected]
Telefon: 0295 481 212

Kervo nödcentral

Chef för Kervo nödcentral
Jarmo Laurila

PB 112
04251 Kervo

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 801

Kuopio nödcentral

Chef för Kuopio nödcentral
Kari Nevalainen

PB 112
70151 Kuopio

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 806

Uleåborgs nödcentral

Chef för Uleåbogs nödcentral
Jukka Alenius

PB 112
90101 Uleåborg

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 805

Björneborgs nödcentral

Chef för Björneborgs nödcentral
Helena Borisov

PB 112
28131 Björneborg

Telofon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 803

Åbo nödcentral

Chef för Åbo nödcentral
Mauri Turula  

PB 112, 20251 Åbo

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 802

 

Vasa nödcentral

Chef för Vasa nödcentral
Kari Pastuhov

PB 112
65301 Vasa

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 804