Kontaktinformation

NÖDCENTRALSVERKET
Postadress: PB 112, 28131 BJÖRNEBORG
Besöksadress: Satakunnankatu 3–5, BJÖRNEBORG
Riksomfattande växel: 0295 480 112
Fax: 0295 411 800
Elektronisk tjänstepost: [email protected]

De personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Observera att nödmeddelanden endast kan lämnas genom att ringa till nödnumret 112 – inte per e-post!

Förvaltningsjurist Marja Kiiski

PB 112
28131 Björneborg

Elektronisk tjänstepost: [email protected]
Telefon: 0295 481 213

Nyland tfn 09 2297 0102

North Savo, North Karelia, South Savo, South Karelia och Kymenlaakso tel.  09 2297 0402

Kainuu, Lappland och norra Österbotten tfn 09 2297 0602

Södra Österbotten, centrala Österbotten och mellersta Finland tfn 09 2297 0502

Satakunta och Pirkanmaa tfn 09 2297 0302

Sydvästra Finland och Häme tfn 09 2297 0202

E-post: [email protected] 

 I operativa frågor 24h: ledningscentrals tlf. 0295 481 281

Nödcentralsverkets kommunikations betjänar representanter för medierna under tjänstetid:

Koskela Marjukka, kommunikationschef, tfn 0295 481 251

Forsten-Leino Paula, kommunikationsexpert, tfn 0295 481 252

Kalliomäki Katri, Kommunikationsexpert, tfn 0295 481 253

Paalanen-Ericsson Hanne, Kommunikationsexpert, tfn 0295 481 254

Individuella e-postadresser har formatet [email protected]

Viraston päällikkö
Taito Vainio, Hätäkeskuslaitoksen johtaja

Operatiivisen osaston päällikkö
Marko Nieminen, johtaja, hätäkeskuspalvelut

Hallinto-osaston päällikkö
Teemu Lehti, johtaja, ohjaus- ja ennakointi

Kehittämisosaston päällikkö
Jukka Aaltonen, johtaja, tekniset palvelut 

Yhteys:

Johdon assistentti Sirpa Tirkkonen
p. 0295 481 292
 

Kervo nödcentral

Chef för Kervo nödcentral
Vesa Seppä

PB 112
04251 Kervo

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 801

Kuopio nödcentral

Chef för Kuopio nödcentral
Kari Nevalainen

PB 112
70151 Kuopio

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 806

Uleåborgs nödcentral

Chef för Uleåbogs nödcentral
Jukka Alenius

PB 112
90101 Uleaborg

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 805

Vasa nödcentral

Chef för Vasa nödcentral
Kari Pastuhov

PB 112
65301 Vasa

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 804

Björneborgs nödcentral

Chef för Björneborgs nödcentral
Helena Borisov

PB 112
28131 Bjärneborg

Telofon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 803

Åbo nödcentral

Chef för Åbo nödcentral
Mauri Turula  

PB 112, 20251 ÅBO

Telefon: 0295 480 112 (växel)
Fax: 0295 411 802