Kontaktinformation

NÖDCENTRALSVERKET
Postadress: PB 112, 28131 BJÖRNEBORG
Besöksadress: Satakunnankatu 3–5, BJÖRNEBORG
Riksomfattande växel: 0295 480 112
Fax: 0295 411 800
Elektronisk tjänstepost: [email protected]

De personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Observera att nödmeddelanden endast kan lämnas genom att ringa till nödnumret 112 – inte per e-post!

Nyland tfn 09 2297 0402

North Savo, North Karelia, South Savo, South Karelia and Kymenlaakso tel. +358 9 2297 0402

Kainuu, Lappland och norra Österbotten tfn +358 9 2297 0602

Södra Österbotten, centrala Österbotten och mellersta Finland tfn +358 9 2297 0602

Satakunta och Pirkanmaa tfn 09 2297 0302

Sydvästra Finland och Häme tfn 09 2297 0202