Kontaktinformation

NÖDCENTRALSVERKET
Postadress: PB 112, 28131 BJÖRNEBORG
Besöksadress: Satakunnankatu 3–5, BJÖRNEBORG
Riksomfattande växel: 0295 480 112
Fax: 0295 411 800
Elektronisk tjänstepost: [email protected]

De personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Observera att nödmeddelanden endast kan lämnas genom att ringa till nödnumret 112 – inte per e-post!

Nödmeddelandet kan göras endast på finskt teckenspråk. 

Tjänsten betjänar endast på vardagar eftersom det är fråga om ett försök som sköts som en del av de befintliga tjänsterna vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Om försöket leder till goda resultat kan tjänsten möjligtvis utvidgas så att den kan nås dygnet runt.  

Informera tolken om att det är fråga om en nödsituation. Då kontaktar tolken nödnumret. Ange ditt telefonnummer så att det går att utreda var du befinner dig. Berätta också kort vad som har hänt. Sedan är det viktigt att tydligt besvara de frågor som den jourhavande vid nödcentralen ställer. 

Nödmeddelandet kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör nödmeddelandet behöver inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. 

Tolkarna har fått utbildning i hur de ska samarbeta med nödcentralsoperatör. 

FPA spelar in de samtal som förs mellan personer som behöver hjälp och tolkar, och arkiverar sedan inspelningarna i sitt register. Registret uppfyller statsförvaltningens bestämmelser om förvaring av sekretessbelagda uppgifter och material. Nödcentralsverket spelar in samtalen mellan jourhavande och tolkar, på samma sätt som också andra samtal som inkommer till nödnumret 112 spelas in (17 § 1 mom. 2 punkten i lagen om nödcentralsverksamhet).  

Nödmeddelandet på teckenspråk kan också göras med en dator eller pekplatta. Länkar till distanstolkningstjänsten finns även på adressen 112.fi och fpa.fi. Personer som inte kan producera tal kan också skicka ett nödtextmeddelande

När du i en nödsituation ringer till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning via 112 Suomi-appen, sparas telefonens positionsdata i appens molntjänst. Du måste ändå med hjälp av tolken ge ditt telefonnummer till nödcentralen så att den nödcentralsoperatören kan kontrollera i molntjänsten var din telefon finns. 

När du startar appen för första gången ska du mata in ditt telefonnummer och välja det språk som du vill använda appen på (finska, svenska eller engelska). Du får alla egenskaperna i bruk genom att ge ditt tillstånd när appen ber om det. De tillstånd som appen ber om varierar beroende på telefonens operativsystem. Läs mer om användningen av appen

Turister som besöker Finland kan använda appen genom att ladda ner den till sin telefon. Då ska användaren ange sitt telefonnummer i internationellt format (plus-tecken och landsnummer i början av numret).

Appen laddas ner till telefonen via officiella enhetsspecifika distributionskanaler, så risken för skadlig programvara eller virus är inte högre än när du laddar ner andra appar. Risken för virus kan anses vara mycket osannolik.

Appen kan aktiveras mitt i ett samtal. Tryck på 112 för att skicka positionsdata. 

Appen använder platsinformation endast när du ringer 112, Vägtrafikantlinjen eller Sjöräddningscentralen via appen. Appen aktiverar sändningen av platsinformation när du trycker på knappen Ring.

Appen skickar en positioneringssignal 60 minuter efter samtalets start och den lagras på en proxyserver i ett dygn (24 h). Då kan platsinformationen för det tidigare samtalet paras ihop med det nya samtalet på basis av telefonnumret, om du måste ringa nödcentralen en andra gång i anknytning till samma nödsituation och om till exempel dataförbindelsen inte är tillgänglig.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för varnings- eller myndighetsmeddelandena, för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med varningsmeddelanden eller andra myndighetsmeddelanden.

Regionala trafikmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och som i inställningarna har aktiverat platsinformation och alternativet "Visa trafikmeddelanden". Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Användarens platsinformation överförs inte till molntjänster eller annanstans i samband med trafikmeddelandena.

Den närmaste hjärtstartaren visas utifrån telefonens position. Ingen information om användaren överförs till en tredje part i samband med att appen söker information om de närmaste hjärtstartarna.

Ingen information om användaren överförs till SoteDigi Oy när användaren går till nättjänsten Omaolo.fi via appen och fyller i ett formulär om covid-19.

Telefonnumret behövs för att det i en nödsituation ska gå att koppla samman platsinformationen med rätt nödsamtal.

Numret används inte för att hämta personuppgifter eller överföra annan information. Larmoperatören kan endast se samtalets nummer och platsinformationen.

Appen 112 Suomi och AML fungerar tekniskt på aningen olika sätt. 112Suomi baserar sig på GPS-positionering av telefonen. AML:s positionering använder sig förutom av GPS också till exempel av avstånd från identifierade WiFi-enheter. Detta innebär att metoden för AML-positionering är mer exakt, men också mer känsligare för fel om till exempel WiFi-enheter flyttas. Det mest exakta resultatet för positionering får man därför när man samtidigt använder AML-positionering och appen 112 Suomi. 

Appen går använda även utan mobildataförbindelse. Automatisk överföring av platsinformation kräver en nätverksanslutning, men satellitpositionering kräver det inte. Du kan ringa 112 som vanligt och muntligt berätta för jouroperatören var du befinner dig genom att läsa koordinaterna högt från vyn i 112 Suomi. 

Appen visar på ett tillförlitligt sätt var du befinner dig när platsinformationen inte överförs automatiskt. I sådana fall är det viktigt att också berätta för jouroperatören vilken positioneringsnoggrannhet appen visar direkt under koordinaterna.

Positionering fungerar med smarttelefonens egen funktion för GPS-satellitpositionering. Överföringen av platsinformationen aktiveras för 60 minuter när du via appen ringer nödnumret, sjöräddningens nödnummer eller trafikantlinjen.

Telefonplattformarna blockerar automatisk start av platsinformation från apparna. Om du inte har aktiverat platsinformation när du ringer, ger appen en genväg till telefonens inställningar.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har appen installerad och användningen av platsinformation aktiverad i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelandena för att kontrollera vilka meddelanden som ska visas i telefonen. Platsinformationen överförs inte till molnet eller någon annanstans i samband med meddelandena. 

Medianen för positionsnoggrannheten är cirka 11 meter. Noggrannheten varierar beroende på telefon och miljö. Höga byggnader och terrängens form försvårar både satellitpositionering och positionering via basstationerna i mobilnätet. Appen visar positioneringens noggrannhet direkt under koordinaterna. Du kan se din position på kartan genom att gå till appens startsida och klicka på "Visa på kartan".