Nödnumrets historia

Tidigare fanns det många lokala larmcentraler och nödnummer i Finland. Det nationella nödnumret 000 infördes år 1983 och EU:s gemensamma nödnummer 112 infördes år 1993. 

Nödcentralsverket grundades år 2001 och polisens eget nödnummer 10022 användes fram till år 2011. När Nödcentralsverket fyllde 20 år i 2021, finns det ett nätverkande Nödcentralsverk i Finland samt nödnumret 112, genom vilket man når alla hjälpande myndigheter. 

Nödnumret 000 blev riksomfattande i början av år 1983, då allmänna nödcentraler grundades i Finland. Före det tog kommunernas gemensamma brandlarmcentraler som grundades i slutet av 1950-talet bara emot larm till brand- och räddningsväsendet. För andra syften fanns egna nummer. 

Nödnumret 000 användes under åren 1983–1993. Uppdragen registrerades med penna på blanketter fortfarande på 1980- och 1990-talet. Samtal vidarebefordrades genom meddelanden och sirenerna larmade hjälpen framåt.

År 1993 blev larmnumret 112

Det nuvarande nödnumret 112 infördes i början av år 1993. 112 är EU:s gemensamma nödnummer, men det finns stor variation i nödnumrets funktion och kännedomen om nödnumret inom EU-området. I många länder måste den hjälpbehövande fortfarande känna till många olika nödnummer till olika myndigheter. 

Vid millennieskiftet trädde en lag i kraft om ett statligt Nödcentralsverk i Finland, och år 2001 grundades ett nytt statligt ämbetsverk: Nödcentralsverket. Då fick finländare och invånare i Finland tillgång till en unik nödcentralstjänst, nödnumret 112, genom vilket man når alla hjälpande myndigheter. Nödcentralsverkets uppgift är att ta emot och bedöma nödsamtal angående nödsituationer samt att förmedla uppdrag till myndighet inom räddnings-, polis-, gränsbevaknings- eller social- och hälsovårdsväsendet för omedelbara åtgärder.

År 2019 infördes ett riksomfattande nödcentralsdatasystem för gemensam användning av alla aktörer som deltar i nödcentralsverksamheten, ERICA. Införandet av det nya nödcentralsdatasystemet har gjort det möjligt att använda en verksamhetsmodell med nätverk i nödcentralsverksamheten. Tack vare detta kan man producera nödcentralstjänster med större säkerhet och kvalitet än tidigare, även vid överbelastning och störningar.

Tjänsterna i Nödcentralsverket utvecklas och utökas

I 2021 fyllde Nödcentralsverket 20 år. Personalen vid Nödcentralsverket består av cirka 600 sakkunniga inom säkerhetssektorn, vilka arbetar vid sex olika nödcentraler i Kervo, Åbo, Björneborg, Kuopio, Vasa och Uleåborg i Nödcentralsverkets nätverk. Utöver nödnumret 112 omfattar Nödcentralsverkets tjänster även appen 112 Suomi, tjänsten för nödtextmeddelanden, varningsmeddelande och tjänster som rör automatiska brand- och brottsanmälningar. 

Det finns redan över 1,9 miljoner användare av mobilapplikationen 112 Suomi. Med hjälp av nödtextmeddelandetjänsten kan även människor som inte kan höra eller producera tal lämna ett nödmeddelande till numret 112. De nödmeddelanden som myndigheterna utfärdar vidarebefordras till Rundradion, sidan 112 i text-TV, mobilapplikationen 112 Suomi, webbplatsen 112.fi samt till Nödcentralsverkets Facebook- och Twitter-konton. Dessutom har cirka 19 000 brand- eller inbrottslarmanläggningar kopplats till Nödcentralsverkets övervakning.

Nödcentralsverket är ett ämbetsverk under inrikesministeriet, och tillsammans ser vi till att säkerhet i vardagen tillhör oss alla. På Nödcentralsverket arbetar vi för att Finland är det säkraste landet i världen. I en nödsituation är hjälpen är nära.