Varning vid fara

Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden

Nödcentralsverkets lagstadgade uppgift är att förmedla myndigheternas varningsmeddelanden till Rundradion. Ett varningsmeddelande förmedlas regionalt i radio. En myndighet kan dessutom besluta att utfärda ett varningsmeddelande i hela landet och meddelandet förmedlas då också i TV. Alla varningsmeddelanden vidarebefordras också till mobilappen 112 Suomi och sidan 112 på text-tv.

Nödcentralsverket stöder det officiella systemet på webbplatsen 112.fi och på Nödcentralsverkets Facebook- och Twitterkonton. 

Den myndighet som utfärdar varningsmeddelandet bestämmer alltid om dess innehåll.

Störningar i nödtrafiken

Teleföretag informerar om störningar i kommunikationsnät och nät- och kommunikationstjänster som är av betydelse med tanke på nödsamtal. Vid avsevärda och oförutsedda störningar kan Nödcentralsverket informera befolkningen med ett varningsmeddelande om det förekommer störningar i nödtrafiken.