Anvisningar

Specialsituationer

Till exempel stormar är specialsituationer som uppkommer snabbt och som gör att många människor samtidigt ringer till nödnumret. Om många människor samtidigt ringer för att ställa frågor, kan det uppstå kortvarig rusning på nödcentralen.

Icke-brådskande problemsituationer

Många problemsituationer kan skötas utan brådskande myndighetshjälp. På denna sida hittar du kontaktuppgifter och länkar för situationer som inte är akuta nödfall.

Beredskap för elbrist

När du förbereder dig för elavbrott är det bra att beakta hur nödcentralstjänsterna fungerar vid olika störningar och hur du når nödnumret i en akut nödsituation.

Djur i nöd

man alltid ska ringa nödnumret i nödsituationer där djur är inblandade om den allmänna säkerheten äventyras i betydande grad eller om myndigheternas specialutrustning eller -kunskaper krävs för uppdraget.

116 000 – Tipstelefonen för försvunna barn

Tipstelefonen för försvunna barn är avsedd för icke-brådskande samtal. När det gäller en nödsituation, ring alltid 112.

Lär barn

Det är bra att öva med barnen vad de ska göra i en nödsituation och hur man ringer till nödnumret 112, så att de vet hur de ska handla i en eventuell nödsituation.

Nödsituation utomlands

112 är EU:s gemensamma nödnummer. När man ringer till nödnumret utomlands styrs samtalet alltid till den lokala nödcentralen. Om din resa inte går till ett EU-land, kom ihåg att ta reda på nödnumret i destinationslandet på förhand.

Rusning i nödcentralen

Ibland kan nödcentralerna råka ut för kortvarig rusning, och då kan det uppstå kö till nödnumret. 

Nödnumret med satellittelefon

Nödcentralsverket har ett telefonnummer +3589 2355 0545 dit det är möjligt att ringa med satellittelefon från Fastlandsfinland. Numret är avgiftsbelagt och samtal till det har ingen nödsamtalsprioritet i telefonnätet. 

Nödsituationer till sjöss

Om du är ute på sjön i inlandet, ring nödnumret 112. På havet ring sjöräddningens larmnummer 0294 1000.