Problemsituationer och förfrågningar

Det händer ofta att någon ringer nödnumret 112 i situationer som inte kräver att brådskande hjälp av myndigheter kallas till platsen. På den här sidan hittar du information om hur du ska agera i olika problemsituationer, som inte kräver att du kontaktar nödnumret. 

Om det förekommer störningar i telefonnätet och du inte når nödnumret, gör så här: 

  • starta om telefonen 
  • passera PIN-koden och ring 112. 

Då söker telefonen ett fungerande nätverk. Om du inte får kontakt sök untanför störningsområredet och försök igen.

Nödcentralsverket tar inte emot anmälningar om vägbrott eller andra vägarbeten av medborgarna.

För andra fyrverkerier än de som ordnas vid nyår (31.12 kl.18:00-1.1 kl. 02:00) ska tillstånd inhämtas av polisen. Det finns också närmare uppgifter om fyrverkerier på Räddningsväsendets webbplats.

Räddningsverket ska på förhand informeras om hyggesbränning. Den som gör hyggesbränningen ansvarar också efter anmälan för att åtgärden är säker. Hyggesbränning av skogsmark får endast utföras under översikt av en specialist på skogsbruk som är förtrogen med processen. Det finns mera information om hyggesbränning på Räddningsverkets webbplats.

Nödcentralsverket tar inte emot medborgarnas anmälningar om exempelvis uppgörande av öppen eld, förbränning av kvistar eller ett bål.

För att göra upp öppen eld krävs det alltid tillstånd av markägaren och när det råder varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld. Du får närmare information om hantering av eld på Räddningsväsendets webbplats.

Nödcentralsverket kan inte ta emot och lagra uppgifter om medborgarnas hälsa. Eftersom det är fråga om känsliga personuppgifter får dessa uppgifter inte ens lagras i en situation där personen har en sjukdom som gör att personen inte klarar av att tala under nödsamtalet eller lider av någon sådan sällsynt sjukdom som det är av största vikt att vårdpersonalen får kännedom om.

Nödcentralsverket kan inte ta emot och lagra öppningskoder för dörrar, bommar, portar osv. eller andra uppgifter för lagring i Nödcentralsdatasystemet. Vi rekommenderar att sådan information registreras exempelvis i blanketten för objektets koordinater som finns under “Körinstruktion eller andra uppgifter om objektet” på vår webbplats.

Nödcentralsverket har inte möjlighet att registrera och föra ett register över evenemang som medborgare anmält eller kontakt- och tillgänglighetsuppgifter för dem. Uppgifter om hälsan är en personuppgift av känslig natur, som det inte är tillåtet att lagra.