Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2023 gick kampanjen under temat "Beredskap är en av vardagens små handlingar".  Under nödnummerveckan ges instruktioner om att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer. 
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Meddelanden och nyheter

11.02.2023

Nödcentraloperatör beviljas hedersomnämnande för räddningsdåd

Räddningsföfbundet i Norra Savolax belönar årligen individer inom räddningsbranschen, men även andra som agerat föredömligt vid nåt räddningsdåd. Hedersomnämnandet från år 2022 beviljas åt nödcentraloperatör Hanna Valppu från Nödcentralen i Kuopio. Prisutdelningen ordnas vid Hotell Savonia den 11.2.2023.

Nyhet Premiering
11.02.2023
06.02.2023

Under nödnummerveckan uppmärksammas beredskapen

Den riksomfattande säkerhetskampanjen ordnas igen i år under nödnummerveckan 6–12 februari. Kampanjen kulminerar i 112-dagen lördag 11.2. Temat är "Beredskap är en av vardagens små handlingar".

Nyhet 112-dagen Kampanjer
06.02.2023
10.01.2023

Nödnummerveckan firas i februari

112-dagen är en riksomfattande kampanj vars syfte är att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid vardagssäkerhet och på hur den kan förbättras. Nödnummerveckan firas den 6–12 februari och kulminerar i 112-dagen lördagen den 11 februari.

Pressmeddelande 112-dagen
10.01.2023
11.02.2022

112-dagen: Känslan av säkerhet har blivit viktigare än tidigare

EU:s gemensamma 112-dag firas varje år den 11 februari. I Finland är 112-dagen traditionellt säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj. Syftet med kampanjen är att göra finländarna uppmärksamma på säkerheten i vardagen och på hur man kan förbättra den. I år firar vi kampanjen virtuellt med temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.

Pressmeddelande
11.02.2022
10.02.2022

Uppdatera 112 Suomi-appen

Fredagen den 11 februari 2022 blir en ny version av applikationen 112 Suomi tillgänglig i applikationsbutikerna. Den nya versionen har bättre aviseringsinställningar och tillgänglighet.

Nyhet Nödcentralstjänster
10.02.2022

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).