Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2023 kommer kampanjen att firas med temat "Beredskap är en av vardagens små handlingar". Under nödnummerveckan ges instruktioner om att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer. 
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Bloggen

Idag firas EU-ländernas gemensamma 112-dag

Merparten av finländarna upplever att deras liv är tryggt. Individens trygghetskänsla är dock en mångdimensionell fråga som påverkas av överraskande men också helt vardagliga saker – hurdan miljö man lever i, hur det personliga skyddsnätet ser ut, hur...

Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans

Känslan av säkerhet är ett av människans grundläggande behov som berör var och en av oss. Känslan av säkerhet påverkas av många faktorer. Förtroendet för myndigheter är en av dem, liksom personliga erfarenheter av nödsituationer och hur man hanterat...

Nästan alla känner till nödnumret 112 och litar på Nödcentralsverkets tjänster

Den här veckan firar vi den nationella 112-dagen. 112-dagen har firats i Finland den 11 februari sedan 1997. Traditionellt lyfts ämnen som rör 112-dagen upp i olika sammanhang under hela veck-an. I år är temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.

Världens bästa trygghetskänsla

"I Finland upplever nästan alla (96 %) sin personliga trygghet och säkerhet som god. Upplevelsen påverkas av både de verkliga riskerna och föreställningarna om dem. Människan känner sig trygg om riskerna och farorna inte är i betydande grad närvarande...

Meddelanden och nyheter

11.02.2022

112-dagen: Känslan av säkerhet har blivit viktigare än tidigare

EU:s gemensamma 112-dag firas varje år den 11 februari. I Finland är 112-dagen traditionellt säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj. Syftet med kampanjen är att göra finländarna uppmärksamma på säkerheten i vardagen och på hur man kan förbättra den. I år firar vi kampanjen virtuellt med temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.

Pressmeddelande
11.02.2022
10.02.2022

Uppdatera 112 Suomi-appen

Fredagen den 11 februari 2022 blir en ny version av applikationen 112 Suomi tillgänglig i applikationsbutikerna. Den nya versionen har bättre aviseringsinställningar och tillgänglighet.

Nyhet Nödcentralstjänster
10.02.2022
09.02.2022

Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Det officiella förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas igen på den nationella nödnummerdagen 11.2.2022 kl. 11.20.

Nyhet 112-dagen
09.02.2022
08.02.2022

Förtroendet för nödcentralstjänsten stärker känslan av säkerhet

Fredagen den 11 februari firas 112-dagen med temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”. Enligt en färsk undersökning inverkar dagens nödcentralsverksamhet i Finland positivt på den upplevda känslan av säkerhet, och finländarna vet när de ska ringa nödnumret 112.

Pressmeddelande
08.02.2022
14.01.2022

112-dagen firas den 11 februari

Lyft fram temadagen exempelvis på arbetsplatsen, i skolan, i fritids- och föreningsverksamhet samt i sociala medier.

Nyhet 112-dagen
14.01.2022

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).