112-dagen firas virtuellt den 11 februari 2021

År 2021 kommer kampanjen att uppmärksammas virtuellt med temat "säkerhet är allas vår rättighet". Med hjälp av kampanjen gör vi säkerheten mer jämlik och tillgänglig för olika målgrupper. 
Delta i 112-dagen

Vi utmanar er att tacka säkerhetsaktörerna på 112-dagen

Tusentals människor är verksamma i kedjan av säkerhetsaktörer. De utför värdefullt arbete för oss alla. Vi vill utmana er att tacka hjälpkedjan. #thankyouchain
Tacka säkerhetsaktörerna

Meddelanden och nyheter

11.02.2021

I 112 Suomi-appen finns nu anvisningar om hur du känner igen symptom på stroke

112 Suomi-appens popularitet har fått många säkerhetsaktörer att utveckla sina tjänster i samarbete med Nödcentralsverket.  - Det är viktigt att en person lätt hittar de uppgifter hen behöver...

Pressmeddelande Hätäkeskuspalvelut
11.02.2021
09.02.2021

Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för nödmeddelanden också i radio. Nödcentralsverket deltar i testningen genom att...

Nyhet 112-päivä
09.02.2021
09.02.2021

112-dagen firas virtuellt den 11 februari

Enligt Katri Kalliomäki, kommunikationsexpert på Nödcentralsverket, är syftet med 112-dagen att öka medborgarnas kunskap om säkerhet och den positiva inställningen till detta. 112-dagen är också en...

Pressmeddelande 112-päivä
09.02.2021

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

EU:s gemensamma nödnummer 112 infördes år 1993.

Skyddspolisen värnar om demokratin och det öppna samhället

Den information som Skyddspolisen producerar är unik och proaktiv. Avsikten är att beslutsfattarna ska ha en bra lägesbild av situationen i Finland och i världen när de fattar utrikes- och säkerhetspolitiska beslut.  

Säkerhet för alla under alla förhållanden på ett yrkeskunnigt, samarbetskunnigt och pålitligt sätt

När verksamhetsfältet är på land, till havs och i luften i hela Finland från söder till norr och från öst till väst ända till Åland, skapas säkerhet på ett mycket mångsidigt sätt. Grunden för all verksamhet vid Gränsbevakningsväsendet utgörs av de...

Jämlikt bemötande är konkreta gärningar i vardagen

Räddningsväsendets värderingar – mänskligt, professionellt och tillförlitligt – styr vår verksamhet så att vi möter och betjänar alla på lika villkor.  Detta innebär att räddningsväsendet möter människor, sina klienter, som en del av hjälpkedjan...

Mer jämlik 112-service

Medborgarnas känsla av trygghet påverkas i avgörande grad av att de kan lita på att hjälpen kommer snabbt i en nödsituation – när fara föreligger för liv, hälsa, egendom eller miljö. Mot bakgrund av den senaste statistiken får man för närvarande hjälp i...