Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

112-dagens säkerhetskampanj fäster finländarnas uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.
Vad är 112-dagen?

Känslan av säkerhet har blivit viktigare än tidigare

Känslan av säkerhet är individuell och summan av många faktorer. Förtroendet för myndigheterna är också starkt förknippat med en stark känsla av säkerhet.
Meddelanden

Bloggen

Idag firas EU-ländernas gemensamma 112-dag

Merparten av finländarna upplever att deras liv är tryggt. Individens trygghetskänsla är dock en mångdimensionell fråga som påverkas av överraskande men också helt vardagliga saker – hurdan miljö man lever i, hur det personliga skyddsnätet ser ut, hur...

Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans

Känslan av säkerhet är ett av människans grundläggande behov som berör var och en av oss. Känslan av säkerhet påverkas av många faktorer. Förtroendet för myndigheter är en av dem, liksom personliga erfarenheter av nödsituationer och hur man hanterat...

Nästan alla känner till nödnumret 112 och litar på Nödcentralsverkets tjänster

Den här veckan firar vi den nationella 112-dagen. 112-dagen har firats i Finland den 11 februari sedan 1997. Traditionellt lyfts ämnen som rör 112-dagen upp i olika sammanhang under hela veck-an. I år är temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.

Världens bästa trygghetskänsla

"I Finland upplever nästan alla (96 %) sin personliga trygghet och säkerhet som god. Upplevelsen påverkas av både de verkliga riskerna och föreställningarna om dem. Människan känner sig trygg om riskerna och farorna inte är i betydande grad närvarande...

Meddelanden och nyheter

11.02.2022

112-dagen: Känslan av säkerhet har blivit viktigare än tidigare

Den här gången ska 112-dagen inspirera människor att reflektera över varifrån känslan av säkerhet kommer och hur olika de aktörernas arbete stärker känslan av säkerhet i samhället. Inrikesminister...

Pressmeddelande
11.02.2022
10.02.2022

Uppdatera 112 Suomi-appen

Uppdateringsversionen av appen 112 Suomi blir tillgänglig på 112-dagen. Den nya versionen har förbättrade aviseringsinställningar. Vi har lyssnat på användarnas respons och ökat...

Nyhet Hätäkeskuspalvelut
10.02.2022
09.02.2022

Förmedlingssystemet för varningsmeddelanden testas den 11 februari

Vid testningen uppdateras varningsmeddelanden i tv och på text-tv:s sida 112. Liksom tidigare testas systemet för nödmeddelanden också i radio. Nödcentralsverket deltar i testningen genom att...

Nyhet 112-päivä
09.02.2022
08.02.2022

Förtroendet för nödcentralstjänsten stärker känslan av säkerhet

Vid årsskiftet utredde Nödcentralsverket genom en undersökning gjord av Taloustutkimus kännedomen om nödnumret 112 och det europeiska nödnumret. Likaså tillfrågades om den rätta användningen av...

Pressmeddelande
08.02.2022
14.01.2022

112-dagen firas den 11 februari

112-dagen firas åter den 11 februari. Lokala tillställningar är en viktig del av kampanjen och traditionerna kring 112-dagen, men på grund av den rådande pandemin rekommenderar vi att 2022 års...

Nyhet 112-päivä
14.01.2022

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).