Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2024 går kampanjen under temat "rätt användning av nödnumret". Under nödnummerveckan ges instruktioner för att känna igen nödsituationer, och kampanjen riktas speciellt till barn och ungdomar.
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Bloggen

I Finland får man hjälp i nöd

112-dagen är ett bra tillfälle för var och en att tänka på sin roll som säkerhetsfrämjare eller säkerhetsfostrare. Man kan till exempel börja med att gå igenom säkerhetsfrågor i hemmet.

Mod är att anmäla

När man pratar med unga både på sociala medier, ute och på offentliga platser framkommer det situationer där de upplevt eller sett något brottsligt eller något annat oroväckande, men inte har vågat eller kunnat ringa nödcentralen för att kalla på...

En kedja av hjälpande myndigheter finns bara ett telefonsamtal bort

I en situation där du är i akut behov av hjälp av till exempel sjukvården – skulle du vilja synas på sociala medier i det tillståndet?

Våga ringa 112

"Om patienten bara känt till att hen kan ringa nödnumret, hade situationen kanske inte försämrats. Patienten kan troligtvis aldrig mera bo självständigt hemma, vilket är otroligt sorgligt." 

Öva på färdigheter som skapar säkerhet

Barn och ungdomar kan öva på att ringa nödnumret i skolan, med föräldrar eller i hobbyn. Under sådana övningar är det viktigt att hålla några saker i tankarna.

Tillsammans kan vi minska antalet obehöriga samtal till nödnumret

Vi har redan i flera år varit oroliga över antalet nödsamtal som inte hör hemma på nödlinjen. An-talet är fortfarande stort.

Ett barn vill hjälpa

"Många känslor vaknar i mig när jag hör att den som ringer på nödlinjen är ett barn. Ofta frågar jag mig var de vuxna riktigt befinner sig. Å andra sidan är barn raska och ärliga när de ringer, och med hjälp av nödcentraloperatörens kunnande är det...

Meddelanden och nyheter

09.02.2024

Erkännande till polisinrättningen i Helsingfors på 112-dagen

Nödcentralsverket belönade det förebyggande arbetet vid polisinrättningen i Helsingfors för deras insatser för nödnumret 112. Dessutom tilldelades konstapel Michela Söderström ett hedersomnämnande för aktiv kommunikation om nödnumret 112.

Nyhet 112-dagen
09.02.2024
02.02.2024

Uppmärksamma nödnumret 112 i undervisningen av unga

I år ordnas nödnummerveckan den 5–11 februari. Nödnummerveckan kulminerar i EU:s gemensamma 112-dag, som infaller den 11 februari varje år. 

Nyhet 112-dagen
02.02.2024
19.01.2024

112-dagen firas igen 11.2.2024

112-dagen är en riksomfattande kampanj vars syfte är att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid vardagssäkerhet och på hur den kan förbättras. Nödnummerveckan firas i år den 5–11 februari och kulminerar i 112-dagen söndagen den 11 februari.

Nyhet
19.01.2024
11.02.2023

Nödcentraloperatör beviljas hedersomnämnande för räddningsdåd

Räddningsföfbundet i Norra Savolax belönar årligen individer inom räddningsbranschen, men även andra som agerat föredömligt vid nåt räddningsdåd. Hedersomnämnandet från år 2022 beviljas åt nödcentraloperatör Hanna Valppu från Nödcentralen i Kuopio. Prisutdelningen ordnas vid Hotell Savonia den 11.2.2023.

Nyhet Premiering
11.02.2023
06.02.2023

Under nödnummerveckan uppmärksammas beredskapen

Den riksomfattande säkerhetskampanjen ordnas igen i år under nödnummerveckan 6–12 februari. Kampanjen kulminerar i 112-dagen lördag 11.2. Temat är "Beredskap är en av vardagens små handlingar".

Nyhet 112-dagen Kampanjer
06.02.2023

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).