Information om webbplatsen

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas efter terminalen. Sidorna ser bäst ut i de senaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan också användas i äldre webbläsarversioner, men då är alla funktioner kanske inte tillgängliga i full utsträckning.

Tillgänglighet

Webbplatsen publicerades 29.9.2020. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som föreskriver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. 

Användarvillkor

Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren som sådana.

Kakor

På webbplatsen används kakor för att förbättra användarupplevelsen och samla statistik om besökare på webbplatsen. Syftet är att utveckla webbplatsens kvalitet och innehåll på ett användarorienterat sätt. 

Du kan förbjuda användningen av kakor i inställningarna för din webbläsare. När du kommer till Nödcentralsverkets webbplats kan du godkänna kakor som sådana eller endast godkänna nödvändiga tekniska cookies.

En kaka (cookie) är en liten textfil som skickas till och lagras på användarens dator. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Observera att kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på rätt sätt.

Webbplatsen använder både sessions- och spårningskakor. Sessionskakor som samlas in på vår webbplats finns kvar i minnet under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs när webbläsaren stängs. Endast spårningskakor som används för att identifiera nya och återvändande besökare blir kvar.

Webbplatsen använder dessutom analysprogram från tredje part (Site Improve). Analysprogramvarorna placerar en spårningskaka på användarens dator. Med kakan kan man upptäcka om det är fråga om en användare som återvänder till webbplatsen. 
Nödcentralsverket samlar inte in IP-adresser eller andra personuppgifter med analysprogramvaror. Data som kakor sparat kopplas inte till fysiska personer. 
Med kakor samlas följande uppgifter in:

  • besökets ID
  • användarens ID (slumpmässigt tal)
  • besökets starttid och varaktighet
  • webbläsarens standardspråk
  • besökta sidor
  • ankomstsidan
  • utrustningens tekniska specifikationer
  • tredje parters kakor i plugins för sociala medier

Siteimprove samlar in uppgifter om problem som upptäckts på webbplatsen och rapporterar om hur de påverkar användarupplevelsen. Uppgifterna används för att förbättra tjänstens tillgänglighet och kvalitet. Siteimprove anonymiserar besökarnas IP-adresser och lämnar inte ut uppgifter vidare. Kakorna lagras i webbläsaren i högst 1000 dagar.

Nödcentralsverket använder en säkerhetsblankett som blanketttjänst, varvid besökaren överförs till säkerhetstjänsten medan blanketten fylls i. Uppgifterna på blanketten skickas tryggt till Nödcentralsverket.

Du kan skicka formulärena till Nödcentralsverkets registratorskontor med säker e-post. Separata instruktioner finns formulärens sidor.

Plugins för sociala medier inkluderar: Askem.

Nödcentralsverkets extranät och nyhetstjänst samlar in en ID-kaka av registrerade användare, som används för identifiering av användaren vid inloggning.

Obligatoriska kakor

Kaka Utgångstid Beskrivning
AWSALB och AWSALBCORS Vecka Kakor för servermiljön som möjliggör smidig fördelning av trafiken inom systemet och ansluter användaren till en specifik session.
COOKIE_SUPPORT År En kaka i publikationssystemet som förvarar information om godkännande av kakor som gäller inställningar i webbläsaren.
GUEST_LANGUAGE_ID År Kaka för publikationssystemet som förvarar användarens språkval på webbplatsen.
ID
Sessionsspecifik
En kaka som används för att identifiera användaren. Formad för inloggade användare.
COMPANY_ID Sessionsspecifik En kaka för publikationssystemet som systemet använder för att spåra användarens inloggning i systemet.
JSESSIONID Sessionsspecifik En kaka i publikationssystemet som identifierar användaren och kopplar den till sessionen.
LFR_SESSION_STATE_<identifierare> Sessionsspecifik En kaka för publikationssystemet som kopplar användaren till sessionen och hanterar sessionen.
yja_cookie_acceptance År

Kakan förvarar information om godkännandet av kakor och omfattningen av godkännandet.

 

jsV, mtv1ConfSum, mtv1Pulse
Sessionsspecifik

Kaka i tjänsten som hindrar skräppost, som tjänsten använder för att tolka om användaren är en bot eller inte. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

__cf_bm, _cfuvid, cf_clearance 30 min / sessionspecifik Servermiljöcookies som används för att upptäcka och förhindra bottrafik, skadlig kod och attacker.

 

Sociala tillägg

På webbplatsen finns så kallade sociala tillägg till tredje parts sociala tjänster (YouTube, Site Improve, React and share). På tredjepartsprogram tillämpas tredje parts användarvillkor och andra villkor.
På webbplatsen finns också inbäddade livewebbsändningar och videoinspelningar som strömmas från en separat server i ett format som terminalen stöder.

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion är placerad i sidans sidhuvud.
Som standard riktas sökningar till hela innehållet på webbplatsen. Snabbsökning söker med alla angivna sökord och på webbplatsens språk. Den booleska operatorn "OCH" läggs automatiskt till mellan sökorden. Det är också möjligt att trunkera sökordet. Sökresultaten ordnas efter dokumentets publiceringsdatum.

Material och blanketter som kan beställas

Det är möjligt att beställa Nödcentralsverkets publikationer per e-post. Nyheter och nyhetsbrev kan också prenumereras som RSS-tjänst.

Officiella blanketter kan skickas från webbplatsen till Nödcentralsverket. De styrs till ämbetsverkets registratorsbyrå för behandling (bl.a. formulär som gäller respons, brand- och brottslarmanläggningar och informationsbegäran).

PDF-dokument

Dokument i pdf-format har publicerats på webbplatsen. För att kunna läsa dokumenten behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som du kan ladda ned gratis på Adobes webbplats adobe.fi.

Upphovsrätt

Nödcentralsverket eller någon annan informationsproducent som meddelas i anslutning till material innehar rättigheterna till de text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen.

Det är tillåtet att använda textmaterial på webbplatsen och att länka till textmaterial i sammanhang som är förenliga med god sed, när källan anges. Användning av material för kommersiella ändamål måste alltid överenskommas separat med Nödcentralsverket.

Ansvarsfriskrivning

Nödcentralsverket ansvarar för webbplatsen.

Då innehållet på webbplatsen tagits fram, har producenterna på alla sätt strävat efter att säkerställa att informationen är riktig och aktuell. Nödcentralsverket ansvarar inte för kostnader eller skador som eventuella fel i webbplatsens innehåll orsakar användaren. Nödcentralsverket ansvarar inte heller för olägenhet som orsakas av tekniska störningar eller material som länkats till webbplatsen och som publicerats av utomstående parter.

När du öppnar länkade sidor gäller användarvillkoren för den aktuella webbplatsen. 
Nödcentralsverket kan inte garantera sekretessen för meddelanden som skickas i ett öppet nätverk. Användare bör undvika att skicka konfidentiell information via e-post.

Nödcentralsverket förbehåller sig rätten att uppdatera, justera och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Det rekommenderas att användaren tidvis kontrollerar de gällande användarvillkoren på denna sida.