Information om webbplatsen

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas efter terminalen. Sidorna ser bäst ut i de senaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan också användas i äldre webbläsarversioner, men då är alla funktioner kanske inte tillgängliga i full utsträckning.

Tillgänglighet

Webbplatsen publicerades 29.9.2020. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som föreskriver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. 

Användarvillkor

Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren som sådana.

Kakor

På webbplatsen används kakor för att förbättra användarupplevelsen och samla statistik om besökare på webbplatsen. Syftet är att utveckla webbplatsens kvalitet och innehåll på ett användarorienterat sätt. 

Du kan förbjuda användningen av kakor i inställningarna för din webbläsare. Om du godkänt användningen av kakor i dina webbläsarinställningar, tolkas detta som att du också godkänt kakor på webbplatsen 112.fi.

En kaka (cookie) är en liten textfil som skickas till och lagras på användarens dator. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Observera att kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på rätt sätt.

Webbplatsen använder både sessions- och spårningskakor. Sessionskakor som samlas in på vår webbplats finns kvar i minnet under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs när webbläsaren stängs. Endast spårningskakor som används för att identifiera nya och återvändande besökare blir kvar.

Webbplatsen använder dessutom analysprogram från tredje part (Site Improve). Analysprogramvarorna placerar en spårningskaka på användarens dator. Med kakan kan man upptäcka om det är fråga om en användare som återvänder till webbplatsen. 
Nödcentralsverket samlar inte in IP-adresser eller andra personuppgifter med analysprogramvaror. 
 

Med kakor samlas följande uppgifter in:

  • besökets ID
  • användarens ID (slumpmässigt tal)
  • besökets starttid och varaktighet
  • webbläsarens standardspråk
  • besökta sidor
  • ankomstsidan
  • utrustningens tekniska specifikationer
  • on kakor tredje parts sociala tjänster

Siteimprove samlar in uppgifter om problem som upptäckts på webbplatsen och rapporterar om hur de påverkar användarupplevelsen. Uppgifterna används för att förbättra tjänstens tillgänglighet och kvalitet. Siteimprove anonymiserar besökarnas IP-adresser och lämnar inte ut uppgifter vidare. Kakorna sparas i webbläsaren i högst 1000 dagar. 

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion är placerad i sidans sidhuvud.
Som standard riktas sökningar till hela innehållet på webbplatsen. Snabbsökning söker med alla angivna sökord och på webbplatsens språk. Den booleska operatorn "OCH" läggs automatiskt till mellan sökorden. Det är också möjligt att trunkera sökordet. Sökresultaten ordnas efter dokumentets publiceringsdatum.

Material och blanketter som kan beställas

Det är möjligt att beställa Nödcentralsverkets publikationer per e-post. Nyheter och nyhetsbrev kan också prenumereras som RSS-tjänst.

Officiella blanketter kan skickas från webbplatsen till Nödcentralsverket. De styrs till ämbetsverkets registratorsbyrå för behandling (bl.a. formulär som gäller respons, brand- och brottslarmanläggningar och informationsbegäran).

Sociala tillägg

På webbplatsen finns så kallade sociala tillägg till tredje parts sociala tjänster (YouTube, Juicer). På tredjepartsprogram tillämpas tredje parts användarvillkor och andra villkor.
På webbplatsen finns också inbäddade livewebbsändningar och videoinspelningar som strömmas från en separat server i ett format som terminalen stöder.

PDF-dokument

Dokument i pdf-format har publicerats på webbplatsen. För att kunna läsa dokumenten behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som du kan ladda ned gratis på Adobes webbplats adobe.fi.

Upphovsrätt

Nödcentralsverket eller någon annan informationsproducent som meddelas i anslutning till material innehar rättigheterna till de text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen.

Det är tillåtet att använda textmaterial på webbplatsen och att länka till textmaterial i sammanhang som är förenliga med god sed, när källan anges. Användning av material för kommersiella ändamål måste alltid överenskommas separat med Nödcentralsverket.

Ansvarsfriskrivning

Nödcentralsverket ansvarar för webbplatsen.

Då innehållet på webbplatsen tagits fram, har producenterna på alla sätt strävat efter att säkerställa att informationen är riktig och aktuell. Nödcentralsverket ansvarar inte för kostnader eller skador som eventuella fel i webbplatsens innehåll orsakar användaren. Nödcentralsverket ansvarar inte heller för olägenhet som orsakas av tekniska störningar eller material som länkats till webbplatsen och som publicerats av utomstående parter.

När du öppnar länkade sidor gäller användarvillkoren för den aktuella webbplatsen. 
Nödcentralsverket kan inte garantera sekretessen för meddelanden som skickas i ett öppet nätverk. Användare bör undvika att skicka konfidentiell information via formulär och e-post.

Nödcentralsverket förbehåller sig rätten att uppdatera, justera och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Det rekommenderas att användaren tidvis kontrollerar de gällande användarvillkoren på denna sida.