Lär barn

Det är bra att öva med barnen vad de ska göra i en nödsituation och hur man ringer till nödnumret 112, så att de vet hur de ska handla i en eventuell nödsituation.

Övningen får inte skapa rädsla hos barnet utan ska i stället inge en känsla av trygghet. Barn kan ofta lära sig viktiga saker genom lek.

Minneslista för övningarna

 1. Nödsituation

  Ring till nödnumret 112 i brådskande nödsituationer, när du behöver hjälp av akutvården, polisen, räddningsväsendet eller socialmyndigheterna på platsen. 

 2. Nödcentralsoperatören svarar för 112-numret

  En nödcentraloperatör svarar på nödnumret. Svara på de frågor som nödcentraloperatören ställer dig och lyssna på operatörens instruktioner. 

 3. Lyssna och svara på frågor

  Nödcentraloperatören beslutar vilken hjälp som skickas till platsen och ger dig råd i telefonen.

 4. Det är bra att komma ihåg adressen

  Lär dig den exakta adressen till ditt eget hem. 

 5. Ring om du är osäker på situationen

  I en nödsituation behöver du inte vara spänd när du ringer till nödcentralen, men kom ihåg att skämtsamtal är straffbara.