Nödmeddelande per sms

Ett nödmeddelande kan sändas som ett SMS till nödnumret 112

Tjänsten för nödtextmeddelanden är främst avsedd för personer som har nedsatt hörsel eller talhämning. 

Ett nödtextmeddelande kan endast skickas från ett telefonnummer som registrerats på förhand. Förhandsregistreringen görs på webbplatsen suomi.fi som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata administrerar.

Så här skriver du ett nödmeddelande

I ett textmeddelande måste nödcentraloperatören ställa den hjälpbehövande samma frågor som under ett nödsamtal och göra den lagstadgade riskbedömningen för förmedlingen av hjälp. För att försäkra sig om att få hjälp i rask takt lönar det sig att lämna så mycket information som möjligt redan i det första meddelandet.
Efter det första meddelandet begär nödcentraloperatören nödvändiga tilläggsuppgifter.

Ditt sms ska innehålla

 1. Kommun och exakt adress

  I det första SMS:et anger du en så exakt adress som möjligt.

 2. Vad har hänt?

  Förklara kort vad ditt nödsamtal handlar om.

 3. Eventuell ytterligare information om händelsen

  Ange ytterligare information om det behövs.

 4. Anmälarens namn

  I slutet anger du ditt eget namn.

Ring, om du kan

Ett telefonsamtal är tekniskt sett ett säkrare alternativ än ett textmeddelande på grund av att det till exempel kan förekomma fördröjningar i förmedlingen av textmeddelanden eller också kan telefonens minne vara fullt. Som textmeddelanden betraktas endast sådana textmeddelanden som avses i informationssamhällsbalken, inte exempelvis WhatsApp-meddelanden.

Nödtextmeddelanden kan inte sändas från en telefon som inte har ett SIM-kort. Sms från telefoner med utländskt abonnemang förmedlas inte till nödcentraler i Finland.