Hantering av nödmeddelanden

Vad är ett nödmeddelande?

Ett nödsamtal kan göras

Dessutom gör eCall-nödmeddelandetjänsten och brand- eller brottslarm automatiska nödmeddelanden. I framtid är det också möjligt att använda RTT, dvs. textinmatning i realtid.
Ett nödmeddelande kan ges när som helst på dygnet.

Så här behandlas till nödmeddelande

 1. Nödmeddelandet tas emot

  Ett nödmeddelande uppstår när en person får kontakt med en nödcentralsoperatör.

 2. Riskbedömning

  När nödnumret besvaras börjar nödcentralsoperatören omedelbart skapa sig en lägesbild och göra en riskbedömning av händelsen. Riskbedömningen baserar sig på de anvisningar om hantering och överföring av uppdrag som utarbetats av de myndigheter som deltar i nödcentralsverksamheten (polisen, räddningsväsendet, akutsjukvården, socialväsendet och Gränsbevakningsväsendet).

  Huvudsyftet med riskbedömningen är att klassificera uppgifterna så att nödcentralsoperatören kan identifiera de mest brådskande uppgifterna, fördela myndigheternas resurser på rätt sätt och utesluta uppgifter som inte kräver brådskande hjälp av myndigheterna.

 3. Myndigheten larmas

  När myndigheter larmas, används resultatet av riskbedömningen, positioneringsuppgifterna och andra uppgifter, såsom antalet berörda personer, som grund. Larmet baserar sig på de larmanvisningar som myndigheterna (polisen, räddningsväsendet, akutsjukvården, socialväsendet och Gränsbevakningsväsendet) definierat. Larmanvisningen innehåller bland annat uppgifter om vilka enheter som behövs i den aktuella situationen.

  I takt med att uppdraget behandlas, föreslår nödcentraldatasystemet nödcentraloperatören de närmaste nödvändiga enheterna till vilka uppgiften ska förmedlas.

  Om uppgiften inte leder till att myndigheter larmas, informerar nödcentralsoperatören anmälaren om detta och ger anvisningar om hur situationen ska lösas. Vid behov kan nöcentralsoperatören hänvisa personen till exempel att ringa journumret 116 117 eller göra en brottsanmälan.

  Riskbedömningen medför inga dröjsmål i hjälpen, utan nödcentralsoperatören kan larma enheter redan utifrån de preliminära uppgifterna under samtalet.

Under och efter nödmeddelandet

Den som gör ett nödmeddelande behöver inte förbereda sig på förhand. De utbildade nödcentralsoperatörerna leder samtalet och ställer preciserande frågor.

Det är viktigt att den som ringer ett nödsamtal lyssnar på nödcentralsoperatören och försöker svara på operatörens frågor. De uppgifter som nödcentralsoperatören får under nödsamtalet hjälper operatören att rikta rätt slags hjälp till situationen.

Efter nödmeddelandet ska anmälaren ha telefonen nära till hands och telefonlinjen fri för den eventualitet att myndigheten behöver ytterligare information för att klargöra situationen. Samtalet från myndigheten kan komma från ett okänt nummer.