Hätäilmoituksen käsittely

Mikä on hätäilmoitus?

Hätäilmoituksen voi tehdä

Lisäksi eCall-hätäviestipalvelu sekä palo- tai rikosilmoitinlaitteet tekevät automaattisia hätäilmoituksia. Tulevaisuudessa RTT eli reaaliaikainen tekstinsyöttö on mahdollista.

Hätäilmoituksen voi tehdä vuorokauden jokaisena hetkenä.

Näin hätäilmoituksesi käsitellään

 1. Hätäilmoituksen vastaanotto

  Hätäilmoitus syntyy, kun henkilö saa yhteyden hätäkeskuspäivystäjään.

 2. Riskiarvion tekeminen

  Kun hätänumeroon vastataan, hätäkeskuspäivystäjä aloittaa heti muodostamaan tilannekuvaa ja tekemään riskinarviota tapahtuneesta. Riskinarvio perustuu hätäkeskustoimintaan osallistuvan viranomaisen (poliisi, pelastustoimi, ensihoito, sosiaalitoimi ja Rajavartiolaitos) laatimaan ohjeistukseen tehtävien käsittelystä ja välittämisestä.

  Riskinarvion päätarkoitus on luokitella tehtävät niin, että hätäkeskuspäivystäjä voi tunnistaa kiireellisimmät tehtävät, kohdentaa viranomaisten resurssit oikein ja rajata pois tehtävät, joissa ei tarvita kiireellistä viranomaisapua.

 3. Viranomaisen hälyttäminen

  Riskinarvion lopputulos, sijaintitieto ja muut lisätiedot, kuten altistuneiden lukumäärä, ovat pohjana viranomaisen hälyttämisessä. Hälyttäminen perustuu viranomaisen (poliisi, pelastustoimi, ensihoito, sosiaalitoimi ja Rajavartiolaitos) määrittämään hälytysohjeeseen, mikä sisältää mm. tiedot siitä, mitä yksiköitä kyseisessä tilanteessa tarvitaan.

  Tehtävän käsittelyn edetessä hätäkeskustietojärjestelmä ehdottaa päivystäjälle lähimmät ja tarvittavat yksiköt, joille tehtävä tulee välittää.

  Jos tehtävä ei johda viranomaisen hälyttämiseen, hätäkeskuspäivystäjä kertoo sen ilmoittajalle ja antaa ohjeita tilanteen selvittämiseksi. Päivystäjä voi tarvittaessa ohjeistaa esimerkiksi soittamaan päivystysnumeroon 116 117 tai tekemään rikosilmoituksen.

  Riskinarvion tekeminen ei viivästytä avunsaantia, vaan hälyttämistoimia voidaan tehdä jo ensitietojen perusteella hätäpuhelun aikana.

Hätäilmoituksen aikana ja sen jälkeen

Hätäilmoituksen tekemiseen ei tarvitse valmistautua etukäteen. Ammattitaitoiset hätäkeskuspäivystäjät johdattavat puhelua ja kysyvät tarkentavia kysymyksiä. 

Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja pyrkiä vastaamaan hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin. Hätäpuhelun aikana saadut tiedot auttavat kohdentamaan tilanteeseen oikeanlaista apua. 

Hätäilmoituksen jälkeen ilmoittajan on hyvä pitää puhelin käden ulottuvilla ja puhelinlinja vapaana, jos viranomaiselle ilmenee tarve saada lisätietoja tilanteen selvittämiseksi. Viranomaisen mahdollinen soitto voi tulla tuntemattomasta numerosta.