Julkaisuja

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, talousarvion toteutumista kuvaavasta toteumalaskelmasta, tuottoja ja kuluja kuvaavasta tuotto- ja kululaskelmasta sekä tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavasta taseesta.

Vastuullisuusraportti 2022

Hätäkeskuslaitoksen vastuullisuusraportissa nostetaan esille kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista Hätäkeskuslaitos edistää omalla toiminnallaan.

ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä