Julkaisuja

Hätäkeskustoiminta Suomessa

Uudessa Hätäkeskustoiminta Suomessa -julkaisussa kuvataan ytimekkäästi Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja palveluita. Julkaisu on suunnattu kaikille 112-toiminnasta ja virastosta kiinnostuneille. 

Tilinpäätös 2022

Tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, talousarvion toteutumista kuvaavasta toteumalaskelmasta, tuottoja ja kuluja kuvaavasta tuotto- ja kululaskelmasta sekä tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavasta taseesta.

Henkilöstökertomus 2022

Hätäkeskuslaitoksen strategian 2021-2024 mukaisesti virastossa on kiinnitetty erityistä huomiota strategiseen ja ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja on ryhdytty niitä vahvistaviin toimenpiteisiin. 

Vastuullisuusraportti 2022

Hätäkeskuslaitoksen vastuullisuusraportissa nostetaan esille kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamista Hätäkeskuslaitos edistää omalla toiminnallaan.

ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä