Hätäkeskuspäivystäjä laittaa virkapukunsa kravaattia puhuoneessa.

Työsuhde-edut ja palkkaus

Verrattuna muihin kolmivuorotyötä tekeviin ammattikuntiin, kuten kätilöihin tai sairaanhoitajiin, hätäkeskuspäivystäjän koulutus on yli puolet lyhyempi ja palkaltaan korkeampi.

Esimerkki palkkauksesta ammattiin, jossa olet vastuussa ihmisen hengestä:

Hätäkeskuspäivystäjä
Koulutus 1,5 vuotta
Keskiansio noin 3 500 €/kk

Sairaanhoitaja/kätilö
Koulutus 3,5-4,5 vuotta
Keskiansio vuonna 2021: 3 192 €/kk*

* Tilastokeskus:  Kokonaisansiot ammatin mukaan 2021

Palomies
Koulutus 1,5 vuotta
Kokonaisansio lokakuussa 2021: 3 270 €/kk**

** Kuntatyönantajien palkkatilastot

Työsuhde-edut

 • Mahdollisuus työaikajoustoihin tilanteen mukaan
 • Riippuen työkokemuksesta, mahdollisuus saada 30/38 lomapäivää vuodessa
 • Hallintohenkilöstöllä etätyömahdollisuus sekä liukuva työaika

Henkilöstön koulutus

 • Henkilökoulutus; ammatillista lisäkoulutusta, jonka kustannukset maksaa työnantaja ja koulutukseen osallistuminen on työaikaa
 • Omaehtoinen opiskelu; Opiskelu tapahtuu omalla ajalla, mutta työaikajärjestelyistä voi sopia työnantajan kanssa. Omaehtoiseen opiskeluun voi saada 300 euroa tukea.
 • Työn ohessa tutkintoon tähtäävään opiskeluun voidaan tukea myöntämällä 3-5 palkallista virkavapauspäivää tutkinnosta riippuen.

Henkilöstön hyvinvointi

 • Laaja työterveyshuolto
 • Ergonomiset työvälineet, erityistyölasit
 • Mahdollisuus työnantajan tukemaan työpaikkaruokailuun

Virkistys

 • Liikunta- ja kulttuurisetelit
 • Tunti liikuntaa työajalla viikossa
 • Yksiköiden virkistyspäivät
 • Henkilöstötilaisuudet

Virka ja työehdot valtiolla (Valtionvarainministeriö)