Työsuhde-edut ja palkkaus

Toimintamme kivijalka on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Siksi myös panostamme työssä jaksamiseen.

Palkkaus

Henkilöstön palkkaus muodostuu kahdesta osasta, tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

Palkkausjärjestelmällä tuetaan henkilöstön kehittymistä, kannustetaan itsensä kehittämiseen ja työssä menestymiseen.

Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen, kun taas henkilökohtaiseen palkanosaan voi jokainen vaikuttaa vuosittaisissa tavoitekeskusteluissa. Uudella työntekijällä henkilökohtainen palkanosa on aluksi 11,8 %.

Hätäkeskuspäivystäjille maksetaan lisäksi haittalisää, joka on korvausta muun muassa arkipyhistä, viikonloppuilloista ja yötyöstä.

Verrattuna muihin kolmivuorotyötä tekeviin ammattikuntiin, kuten kätilöihin tai sairaanhoitajiin, hätäkeskuspäivystäjän koulutus on yli puolet lyhyempi ja palkaltaan korkeampi.

Esimerkki palkkauksesta ammattiin, jossa olet vastuussa ihmisen hengestä:

Hätäkeskuspäivystäjä
Koulutus 1,5 vuotta
Keskiansio noin 3 500 €/kk

Sairaanhoitaja/kätilö
Koulutus 3,5-4,5 vuotta
Keskiansio vuonna 2021: 3 192 €/kk*
* Tilastokeskus:  Kokonaisansiot ammatin mukaan 2022, avautuu uudessa välilehdessä

Palomies
Koulutus 1,5 vuotta
Kokonaisansio lokakuussa 2021: 3 270 €/kk**
** Kuntatyönantajien palkkatilastot, avautuu uudesssa välilehdessä (2021)

Edut

Laadukkaan työn edellytys on hyvä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Jotta henkilöstö voi hyvin töissä ja vapaa-ajalla, tarjoamme:

  • ergonomiaa tukevat työvälineet
  • hallintohenkilöstölle etätyömahdollisuuden ja liukuvan työajan
  • mahdollisuuden hankkia oma työsuhdepolkupyörä
  • laajan työterveyshuollon
  • lounasedun
  • liikunta- ja kulttuurisetelit
  • tunnin liikuntaa työajalla viikossa.

Lisäksi hätäkeskuksissa järjestetään ympäri vuoden virkistyspäiviä ja henkilöstötilaisuuksia. Jokaisesta keskuksesta löytyy myös kuntosali.

Kannustamme opiskeluun

Uuden oppimisella on valtava merkitys omaan kehitykseen ja työmotivaatioon.

Kannustamme henkilöstöä ylläpitämään omaa ammatillista osaamista ja tuemme kouluttautumista eri tavoin. 

  • Henkilökoulutus: ammatillista lisäkoulutusta, jonka kustannukset maksaa työnantaja. Koulutukseen osallistuminen on työaikaa.
  • Omaehtoinen opiskelu: opiskelu tapahtuu omalla ajalla, mutta työaikajärjestelyistä voi sopia työnantajan kanssa. Omaehtoiseen opiskeluun voi saada 300 euroa tukea.
  • Työn ohessa tutkintoon tähtäävään opiskelua voidaan tukea myöntämällä 3–5 palkallista virkavapauspäivää tutkinnosta riippuen.

Virka ja työehdot valtiolla (Valtionvarainministeriö)