Työsuhde-edut ja palkkaus

Verrattuna muihin kolmivuorotyötä tekeviin ammattikuntiin, kuten kätilöihin tai sairaanhoitajiin, hätäkeskuspäivystäjän koulutus on yli puolet lyhyempi ja palkaltaan korkeampi.

Hätäkeskuspäivystäjä laittaa virkapukunsa kravaattia puhuoneessa.

Esimerkki palkkauksesta ammattiin, jossa olet vastuussa ihmisen hengestä:

Hätäkeskuspäivystäjä
Koulutus 1,5 vuotta
Keskiansio noin 3500 €/kk

Sairaanhoitaja/kätilö
Koulutus 3,5-4,5 vuotta
Keskiansio vuonna 2019 3058 €/kk*

* Tilastokeskus:  Kokonaisansiot ammatin mukaan 2019

Työsuhde-edut

 • Mahdollisuus työaikajoustoihin tilanteen mukaan
 • Riippuen työkokemuksesta, mahdollisuus saada 30/38 lomapäivää vuodessa
 • Hallintohenkilöstöllä etätyömahdollisuus sekä liukuva työaika

Henkilöstön koulutus

 • Henkilökoulutus; ammatillista lisäkoulutusta, jonka kustannukset maksaa työnantaja ja koulutukseen osallistuminen on työaikaa
 • Omaehtoinen opiskelu; Opiskelu tapahtuu omalla ajalla, mutta työaikajärjestelyistä voi sopia työnantajan kanssa. Omaehtoiseen opiskeluun voi saada 300 euroa tukea.
 • Työn ohessa tutkintoon tähtäävään opiskeluun voidaan tukea myöntämällä 3-5 palkallista virkavapauspäivää tutkinnosta riippuen.

Henkilöstön hyvinvointi

 • Laaja työterveyshuolto
 • Ergonomiset työvälineet, erityistyölasit
 • Mahdollisuus työnantajan tukemaan työpaikkaruokailuun

Virkistys

 • Liikunta- ja kulttuurisetelit
 • Tunti liikuntaa työajalla viikossa
 • Yksiköiden virkistyspäivät
 • Henkilöstötilaisuudet

Virka ja työehdot valtiolla (Valtionvarainministeriö)