Virheelliset soitot vuonna 2022

Virheelliset soitot jaetaan kahteen kategoriaan: virhesoittoihin tai tahattomiin soittoihin sekä asiattomiin ja ilkivaltaisiin soittoihin.

  • Hätäkeskukseen kuulumattomat yhteydenotot ovat kasvaneet 18%.
  • Ilkivaltaiset yhteydenotot ovat kuitenkin edelleen laskeneet.

Hätäilmoitusten perusteella välitetyt tehtävät vuonna 2022

Vastausaikatoteuma vuonna 2022

Keskimääräinen vastausaika oli 3 sekuntia vuonna 2022, joka on 1 sekunnin nopeampi kuin vuonna 2021.