Hätäkeskuslaitos työnantajana

Hätäkeskuslaitoksessa työskentelee eri alojen asiantuntijoita

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen, verkottuneen toimintamallin mukainen virasto, joka huolehtii pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskuspalvelujen tuottamisesta. Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa on yhteensä noin 600 henkilöä eri puolilla Suomea. Hätäkeskuslaitoksen työntekijät ovat turvallisuusalan moniosaajia. Muiden viranomaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, myös kansainvälisesti.

Hätäkeskuslaitoksen yhtenä strategisena tavoitteena on henkilöstön ammatillisen osaamisen korkea taso, mikä edellyttää virastoa huolehtimaan henkilöstön jatkuvasta ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Myös henkilöstön työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen panostetaan mm. toteuttamalla työhyvinvointisuunnitelmaa, kehittämällä työyhteisötaitoja sekä työvuorosuunnittelua.

Hätäkeskuspäivystäjä hoitaa ydintehtävää

Hätäkeskuslaitoksen ydintehtävää hoitava hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin. Päivystäjän tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä sekä hälyttää tarvittaessa auttava viranomainen paikalle. Hätäkeskuspäivystäjän työssä yhdistyvät terävä reagointi- ja organisointikyky, laaja turvallisuustietämys sekä empaattinen, mutta raudanluja työote.

Päivystäjistä ja kaikista hätäkeskustoiminnan asiantuntijoista syntyy suomalaisen 112-toiminnan perusta.

Lisätietoja työsuhde-eduista ja palkkauksesta