Nödcentralsverket som arbetsgivare

Vid Nödcentralsverket finns experter med varierande utbildningsbakgrund som arbetar inom många typer av områden

Nödcentralsverket är ett rikstäckande, nätverksbaserat ämbetsverk som är underställt inrikesministeriet och som producerar räddningsväsendets, polisens samt social- och hälsovårdens nödcentralstjänster. Nödcentralsverket har totalt cirka 600 anställda i olika delar av Finland. Nödcentralsverkets anställda har mångsidig kompetens inom säkerhetsbranschen. Verket har ett nära samarbete med andra myndigheter, även internationellt.

Ett strategiskt mål för Nödcentralsverket är att personalen har hög yrkeskompetens, vilket kräver att kompetensen upprätthålls och utvecklas fortlöpande. Verket satsar också på personalens arbetshälsa och arbetstillfredsställelse, bl.a. genom en plan för främjande av arbetshälsan, utveckling av arbetsgemenskapen och skiftplanering.

Nödcentraloperatören sköter Nödcentralsverkets kärnuppgift

Nödcentraloperatören sköter Nödcentralsverkets kärnuppgift och svarar på hjälpbegäran som kommer till nödnumret 112. Operatörens uppgift är att utreda vad som hänt och var det hänt samt att vid behov alarmera den hjälpande myndigheten till platsen. I nödcentraloperatörens arbete förenas skarp reaktions- och organisationsförmåga, bred säkerhetskunskap och ett empatiskt men fast handlag.

Tillsammans bildar operatörerna och alla experter inom nödcentralsverksamhet plattformen för 112-verksamheten i Finland.

Läs mer om anställningsförmånerna och lönerna