Skicka respons

Observera att nödmeddelanden endast kan lämnas genom att ringa till nödnumret 112.

Förvaltningsklagan hos Nödcentralsverket

Feedbackformuläret använder CAPTCHA. Om du inte har accepterat cookies kan du skicka din feedback via e-post [email protected].

Respons på nödmeddelande

Skicka respons på nödmeddelande

Skicka allmän respons

Här kan du skicka respons på hela Nödcentralsverkets verksamhet till den administrativa centralförvaltningen eller direkt till respektive nödcentral.

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på din respons.