Skicka respons

Observera att nödmeddelanden endast kan lämnas genom att ringa till nödnumret 112.

Skicka allmän respons

Här kan du skicka respons på hela Nödcentralsverkets verksamhet till den administrativa centralförvaltningen eller direkt till respektive nödcentral.

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på din respons.