Skicka respons

Observera att nödmeddelanden endast kan lämnas genom att ringa till nödnumret 112.

Förvaltningsklagan hos Nödcentralsverket

Det har uppstått fel i samband med sändningen av responsblanketten, och felet utreds som bäst. Om du får ett felmeddelande om blanketten kan du skicka respons via e-post till adressen [email protected] Vi beklagar eventuella störningar.

Respons på nödmeddelande

Skicka respons på nödmeddelande

Skicka allmän respons

Här kan du skicka respons på hela Nödcentralsverkets verksamhet till den administrativa centralförvaltningen eller direkt till respektive nödcentral.

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på din respons.