Nära samarbete med olika myndigheter

Vi samarbetar dagligen med de myndigheter som deltar i nödcentralsverksamheten. 
Syftet med samarbetet är att nödställda snabbt får den hjälp som de behöver. Tillsammans utvecklar vi bl.a. mottagandet av nödmeddelanden, instruktionerna för uppdragshantering och riskbedömningen.

Vi håller aktivt och regelbundet kontakt med dem. Vi träffar varandra till exempel under enskilda nödsamtal, i dagliga kommunikationssituationer och på gemensamma utvecklingsmöten.

Samarbetet syns i vardagen: vi förmedlar flera hundra uppdrag till andra myndigheter varje dag.

De centrala myndigheter som deltar i nödcentralsverksamheten är följande:
•        polisen
•        räddningsväsendet
•        socialväsendet (socialjouren)
•        hälsovårdsväsendet (akutvårdstjänster).

Nödcentralsverkets riksomfattande samarbetsgrupp

Nödcentralsverkets riksomfattande samarbetsgrupp har till uppgift att stärka samarbetet med myndigheter och tjänsteleverantörer. Samarbetsgruppen behandlar bl.a. anvisningar för risk- och uppdragshantering samt koordinerar förfaringssätten på riksnivå.

Samarbetsgruppens verksamhet bygger på dess lagstadgade uppgift och statsrådets förordning om nödcentralsverksamhet.

Annat samarbete

Vi samarbetar också med många andra partner. Genom samarbetet främjar vi medborgarnas allmänna säkerhet och samhällets kristålighet.

Europeiska nödnummerorganisationen EENA

Vi är med i den internationella medborgarorganisationen EENA, The European Emergency Number Association. Organisationens mål är att främja högklassiga 112-tjänster överallt inom EU. 
Vi träffar EENA-medlemmar varje år och är de första som får höra om utvecklingen av nödcentralstjänster i andra medlemsstater. Till EENA hör över 600 företrädare för organisationer inom 112-verksamheten från 43 länder i Europa, tillsammans med teknikjournalister, internationella organisationer och 26 medlemmar i Europaparlamentet.