Brandlarmanläggningar för företagskunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för företagskunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Kundtjänsten

Kundtjänstnumret för larmanläggningar håller öppet vardagar kl. 9–15.  Tester, status- och nummerändringar samt idrifttagning av nya larmanläggningar anmäls till det egna områdets testningsnummer.

Brandlarmanläggningar för privatkunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för privatkunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Vanliga frågor

Hur loggar jag in på systemet ILMO? Hur kan jag lämna en reklamation på en faktura? Läs svaren på vanliga frågor om larmanläggningar.

Meddelanden och nyheter om larmanläggningar

16.03.2022

I fortsättningen hämtas adressuppgifterna för larmanordningskunder automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet

Larmanordningskunder ska i fortsättningen uppdatera sina adressuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Nyhet Larmanläggningar
16.03.2022
01.12.2021

Den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar har nu tagits i bruk

Kunder som har larmanläggningar kan logga in i Nödcentralsverkets ILMO-system med stark autentisering från och med 1.12.2021. I ILMO-systemet kan kunden granska och upprätthålla företagets kund- och faktureringsuppgifter samt objekt- och kontaktuppgifter för brand- och brottslarmanläggningar.

Pressmeddelande Larmanläggningar
01.12.2021