Brand- och brottslarmanläggningar

En brandlarmanläggning som kopplats till Nödcentralsverket är en anläggning som automatiskt och omedelbart slår larm lokalt och till nödcentralen om brandtillbud och fel som äventyrar anläggningens funktionsberedskap. Endast anläggningar som är godkända av ett kontrollorgan kopplas till Nödcentralsverkets övervakning.

Enligt lagen om nödcentralsverksamhet får Nödcentralsverket utföra övervakningsuppdrag och larmuppdrag som omfattas av lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) endast ”om ett viktigt allmänt intresse förutsätter det”. I praktiken innebär det att brottslarmanläggningar får anslutas till Nödcentralsverket enligt grunderna särskilt skydd, höjd personsäkerhet samt ekonomiskt eller kulturhistoriskt värdefulla objekt. Vad gäller andra brottslarmanläggningar tillhandahålls tjänster av privatföretag inom säkerhetsbranschen och av teleoperatörer, och då kan larmen också beställas till fastighetsägarnas egna telefoner.

Inloggning i ILMO-systemet

Kund- och avtalsuppgifter för larmanläggningar samt nödvändiga objekt- och kontaktuppgifter i den operativa verksamheten uppdateras och upprätthålls i ILMO-systemet. 

Inloggning i ILMO-systemet sker med bankkoder eller mobilcertifikat. Vid inloggning behövs företagets fullmakt om du inte är vd för företaget, styrelseordförande eller näringsidkare. Fullmakt lämnas i tjänsten suomi.fi. 

Privata personkunder använder säker e-post och formulärmodeller som finns på denna webbplats. Anvisningar för ifyllning finns i formulären. 

Meddelanden och nyheter om larmanläggningar

01.12.2021

Den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar har nu tagits i bruk

Kunder som har larmanläggningar kan i fortsättningen göra ändringar i sin kundrelation och om larmanläggningen samt nya ansökningar elektroniskt från och med 1.12.2021. Inloggning i ILMO-systemet...

Pressmeddelande Larmanläggningar
01.12.2021
09.11.2021

Den elektroniska tjänsten för brand- och brottslarmanläggningar tas i bruk i december

Kunder som har larmanläggningar kan i fortsättningen göra ändringar i sin kundrelation och om larmanläggningen samt nya ansökningar elektroniskt från och med december. Övergången till...

Pressmeddelande Larmanläggningar
09.11.2021
11.05.2021

Störningen i larmanläggningsfunktionerna är över 12.5. kl 10.45.

12.5. kl 8: testning och underhåll av brand- och brottslarmanläggningarna avbryts på grund av brådskande underhåll i systemet. Vi informerar skilt då servicen fungerar normalt. I en brådskande...

Pressmeddelande Larmanläggningar Störningssituation
11.05.2021