Brandlarmanläggningar för företagskunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för företagskunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Kundtjänsten

Kundtjänstnumret för larmanläggningar håller öppet vardagar kl. 9–15.  Tester, status- och nummerändringar samt idrifttagning av nya larmanläggningar anmäls till det egna områdets testningsnummer.

Brandlarmanläggningar för privatkunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för privatkunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Vanliga frågor

Hur loggar jag in på systemet ILMO? Hur kan jag lämna en reklamation på en faktura? Läs svaren på vanliga frågor om larmanläggningar.

Meddelanden och nyheter om larmanläggningar

14.03.2023

Störning i behandlingen av anmälningar om larmanläggningar

Ett fel har upptäckts i kommunikationssystemet ILMO, vilket förorsakar en fördröjning i behandlingen av anmälningar från kunder om brand- och brottslarmanläggningar. ILMO-systemet fungerar i övrigt normalt.

Pressmeddelande Larmanläggningar
14.03.2023
03.01.2023

ILMO-systemet skickar e-postmeddelanden från och med 10.1.2023 – Uppdatera uppgifter om avtalsansvariga

Nödcentralsverkets elektroniska kommunikationssystem ILMO skickar från och med 10.1.2023 automatiska meddelanden angående ansökningar och avtal via e-post till personer som registrerats som avtalsansvariga i avtal om larmanläggningar.

Pressmeddelande
03.01.2023
05.10.2022

Avtalsvillkor för brand- och brottslarmanläggningar ändras i början av november

Avtalsvillkoren för brand- och brottslarmanläggningar som övervakas av Nödcentralsverket ändras från och med 1.11.2022. I de nya avtalsvillkoren preciseras bland annat ansvaret mellan kunden och Nödcentralsverket. Ändringen av avtalsvillkoren kräver inga åtgärder av kunden.

Pressmeddelande
05.10.2022
02.08.2022

Ändringar i ILMO-systemet

Ändringar ska göras i företagskundernas e-kommunikationssystem (ILMO) den 1. augusti. I den nya versionen ombeds kunden att uppdatera den avtalsansvarigas uppgifter innan kunden kan fortsätta använda systemet. Dessutom har kundernas anvisningar preciserats.

Pressmeddelande
02.08.2022