Brandlarmanläggningar för företagskunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för företagskunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Vanliga frågor

Hur loggar jag in på systemet ILMO? Hur kan jag lämna en reklamation på en faktura? Läs svaren på vanliga frågor om larmanläggningar.

Brandlarmanläggningar för privatkunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för privatkunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Kundtjänsten

Kundtjänstnumret för larmanläggningar håller öppet vardagar kl. 9–15.  Tester, status- och nummerändringar samt idrifttagning av nya larmanläggningar anmäls till det egna områdets testningsnummer.

Tjänsten ILTA

Tjänsten ILTA är en webbapplikation som utvecklats för självständig testning av brandlarmanläggningar. Den nya tjänsten tas i bruk i början av 2025 och är avgiftsfri för kunder.

Meddelanden och nyheter om larmanläggningar

07.05.2024

Införandet av tjänsten ILTA senareläggs till våren 2025

Införandet av tjänsten ILTA, som utvecklas för självständig testning av larmanordningar, senareläggs. Systemet införs enligt uppskattning våren 2025.

Pressmeddelande Larmanläggningar
07.05.2024
19.07.2023

Lättare testning av brandlarmanläggningar år 2024

Nödcentralsverket utvecklar applikationen ILTA, som underlättar den månatliga testningen av brandlarmanläggningar. Med applikationen kan testarna själva utföra hela testet på egen hand utan telefonsamtal till Nödcentralsverket.

Nyhet Larmanläggningar
19.07.2023
08.06.2023

ILMO-systemet fungerar normalt igen

Ett tekniskt fel upptäcktes i ILMO-tjänsten fredagen den 9 juni 2023, vilket förhindrade inloggning på tjänsten. Felet har lösts och tjänsten fungerar normalt igen.

Pressmeddelande Larmanläggningar
08.06.2023
14.03.2023

Störning i behandlingen av anmälningar om larmanläggningar

Ett fel har upptäckts i kommunikationssystemet ILMO, vilket förorsakar en fördröjning i behandlingen av anmälningar från kunder om brand- och brottslarmanläggningar. ILMO-systemet fungerar i övrigt normalt.

Pressmeddelande Larmanläggningar
14.03.2023

Förklaringar och begäran om uppgifter

Begäran om uppgifter gällande larmanläggningar
Ändra språk i formuläret från flaggan i det övre högra hörnet.

Dataskydd över brand- och brottslarmanläggningar

Tillgänglighetsutlåtande för ILMO-systemet