Tillgänglighetsutlåtande för ILMO-systemet

Tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda webbtjänster så enkelt som möjligt. I Nödcentralsverkets digitala tjänster strävar vi efter att uppnå AA-nivån i WCAG 2.1-standarden.

Mer information om tillgänglighetsdirektivet och tillgängligheten finns i saavutettavuusvaatimukset.fi, som upprätthålls av Regionförvaltningsverket.

Tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller den elektroniska ärendetjänsten ILMO och det har upprättats 16.11.2021 och senast uppdaterats 11.1.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som föreskriver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. 

Vi har låtit utvärdera tillgängligheten på webbplatsen hos en extern sakkunnigorganisation och mottagit en rapport 15.11.2021.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

ILMO-systemet uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Om du behöver hjälp med att läsa materialet kan du kontakta Nödcentralsverkets kundtjänst för larmanläggningar [email protected].

Icke tillgängligt innehåll

Brister i strukturen:

  • Kvalitet i HTML-kod, WCAG 4.1.1

Andra iakttagelser som korrigeras

Brister i enstaka element:

  • PDF-filer är inte tillgängliga, flera tillgänglighetsbrister.

Upptäckte du någon tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen.
Lämna feedback om tillgänglighet med hjälp av feedbackformuläret på Nödverkscentralens webbplats.

E-postadress: [email protected].
Du kan också ge feedback anonymt på webbplatsens innehållssidor med hjälp av aktivitetsknapparna. 

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan ta upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats förklaras exakt hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet handläggs.

Kontaktuppgifterna till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enhet för tillgänglighetstillsyn
saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
telefon växel 0295 016 000
Åtagande att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten 

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten.

Denna webbplats/applikation har publicerats

1.12.2021