Tillgänglighetsutlåtande för ILMO-systemet

Tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda webbtjänster så enkelt som möjligt. I Nödcentralsverkets digitala tjänster strävar vi efter att uppnå AA-nivån i WCAG 2.1-standarden.

Mer information om tillgänglighetsdirektivet och tillgängligheten finns i saavutettavuusvaatimukset.fi, som upprätthålls av Regionförvaltningsverket.

Tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller den elektroniska ärendetjänsten ILMO och det har upprättats 16.11.2021 och senast uppdaterats 16.11.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som föreskriver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. 

Vi har låtit utvärdera tillgängligheten på webbplatsen hos en extern sakkunnigorganisation och mottagit en rapport 15.11.2021.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

ILMO-systemet uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Om du behöver hjälp med att läsa materialet kan du kontakta Nödcentralsverkets kundtjänst för larmanläggningar [email protected].

Icke tillgängligt innehåll

Brister i visualitet:

 • Kontraster i användargränssnittselement, WCAG 1.4.3, 1.4.11
 • Länkarnas urskiljbarhet, WCAG 1.4.3, 1.4.11
 • Förstoring av texten, WCAG 1.4.4 
 • Synlig fokusindikator, WCAG 2.4.7

Brister i strukturen:

 • Applikationen på en sida orsakar problem för skärmläsaren, WCAG 2.4.2, 2.4.3, 4.1.3
 • Programmässig markering av sidstrukturen, allmän tillgänglighet
 • HTML rubriknivåer, WCAG 1.3
 • Textekvivalenter, WCAG 1.1.1
 • Den programmässiga och visuella implementeringen motsvarar inte helt varandra, WCAG 1.3.1
 • Läsordning av element, WCAG 1.3.2, 2.4.3
 • Alert-respons, WCAG 4.1.3
 • Kvalitet i HTML-kod, WCAG 4.1.1

Brister i navigering:

 • Hopplänkar saknas i tjänsten, WCAG 2.4.1
 • Tangentbord navigering, WCAG 2.1.1, 4.1.2
 • Markering av det aktiva objektet, WCAG 1.3.1

Brister i formulärelement:

 • Alla formulärfält har inte programmässiga etiketter, WCAG 2.4.6, 3.3.2
 • Etiketterna för alla alternativknappar och -rutor har inte programmässig koppling
 • alternativknappar och formulärgrupper har inte markerats i programmässiga grupper, WCAG 1.3.1
 • Märkning av obligatoriska och passiva fält och knappar, WCAG 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2
 • Funktioner för felmeddelande, programmässig markering av combox och rullgardinsmenyer, WCAG 3.3.1, 4.1.3, 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2

Brister i mobilgränssnitt:

 • Programmässig markering av menyer och element, WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2
 • Byte av sida, WCAG 1.3.1, 2.4.3

Andra iakttagelser som korrigeras

Brister i enstaka element:

 • Huvudnavigering, WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2
 • Ankarlänkar, WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.2.4, 4.1.2
 • Sidelement, WCAG 1.3.1, 4.1.2
 • Sök- och filterfält, WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2, 4.1.2
 • Språkmeny, WCAG 1.3.1, 1.4.1.11, 3.1.2, 4.1.2
 • Ifyllning av formulär och modal med hjälpteknik, WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2, 2.4.3
 • PDF-filer är inte tillgängliga, flera tillgänglighetsbrister.

Upptäckte du någon tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen.
Lämna feedback om tillgänglighet med hjälp av feedbackformuläret på Nödverkscentralens webbplats.

E-postadress: [email protected]
Du kan också ge feedback anonymt på webbplatsens innehållssidor med hjälp av aktivitetsknapparna. 

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan ta upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats förklaras exakt hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet handläggs.

Kontaktuppgifterna till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enhet för tillgänglighetstillsyn
saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
telefon växel 0295 016 000
Åtagande att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten 

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten.
Nödcentralsverket strävar efter att under år 2022 korrigera alla observationer om tillgänglighet efter tillgänglighetsbedömningen.

Denna webbplats/applikation har publicerats

1.12.2021