Webbtillgänglighet på Nödcenralsverket

Webbtillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt. Webbtillgänglighet innebär att olikheterna och mångfalden bland människor beaktas när digitala tjänster planeras och genomförs.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft i Finland den 1 april 2019. Bakgrunden är Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn och vissa av organisationerna inom den privata och tredje sektorn att följa tillgänglighetskraven.

Webbtillgänglighet på Nödcenralsverket

112.fi - Nördcentralsverkets tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för appen 112 Suomi