112.fi - Nördcentralsverkets tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighet innebär att så många olika personer som möjligt kan få tillgång till webbtjänster så enkelt som möjligt. På Nödcentralsverkets 112-en-webbplats strävar vi efter tillgänglighet på WCAG 2.1 -standard AA-nivån.

Mer information om tillgänglighetsdirektivet och tillgängligheten finns i saavutettavuusvaatimukset.fi, som upprätthålls av Regionförvaltningsverket.

Tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten 112.fi och har utarbetats 29.09.2020 / uppdaterat 24.2.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som föreskriver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänsterna uutispalvelu.112.fi och ekstranet.112.fi är webbplatsens underdomän. Detta utlåtande gäller även tjänsterna som finns bakom inloggningen. Nyhetstjänstens språk är finska och svenska, extranät-tjänsten produceras på finska.

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

112.fi -webbplats uppfyller tillgänglighetskraven till sin huvuddel. Du kan kontakta Nördcentralsverkets kommunikation om du behöver hjälp med att läsa materialet.

Icke tillgängligt innehåll

Larmcentralen har följande sociala mediekanaler aktiverade: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube och Linked In. Vi strävar efter att publicera uppdateringarna på sociala medier på ett tillgängligt sätt, exklusive användarberättelser och korta mikrofilmer som filmats live.

Orimlig börda

Vissa av de länkade materialen uppfyller inte tillgänglighetskraven på AA-nivå (t.ex. affischer, viss pdf, länkade You Tube-videor). Materialet har producerats innan webbplatsen publicerades eller WCAG trädde i kraft.

På statens gemensamma publiceringsplattform är inte alla funktioner ännu tillgängliga (t.ex. saknas wai-aria-etiketter och alt-texter samt tipsfält på dynamiska formulär). Nördcentralsverket kan inte självt åtgärda dessa kodrelaterade tillgänglighetsproblem.

Brister i PDF-filen som publicerades före 2021: till exempel bokmärken, rubriker och diagram- och tabellscheman motsvarar inte helt AA-nivån.

Textekvivalenter till videorna kommer att publiceras på finska.

Andra iakttagelser vid korrigeringen

ID-koderna för elementen håller på att uppdateras, rubriker, dynamiska formulär och schemat rättas till.

Upptäckte du någon tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen.
Lämna feedback om tillgänglighet med hjälp av feedbackformuläret på Nödverkscentralens webbplats.

E-postadress: [email protected]
Du kan också ge feedback anonymt på webbplatsens innehållssidor med hjälp av aktivitetsknapparna. 

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan ta upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats förklaras exakt hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet handläggs.

Kontaktuppgifterna till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enhet för tillgänglighetstillsyn
saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
telefon växel 0295 016 000
Åtagande att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten 

Webbplatsen 112.fi är fortfarande under uppbyggnad och en del av materialen och funktionerna är fortfarande under arbete (bl.a. i språkversionerna). Webbplatsen är föremål för en extern tillgänglighetsbedömning i juli 2021, då innehållet på webbplatsen har uppnått en grundnivå. Detta tillgänglighetsutlåtande uppdateras i augusti 2021 för att motsvara den externa auditeringen.

Webbplatsservern upprätthålls av Valtori och webbplatsen har implementerats på statens gemensamma publiceringsplattform. Plattformens tillgänglighet förbättras ständigt i utvecklingsarbetet.

Nödcentralsverket strävar efter att under år 2021 korrigera alla observationer om tillgänglighet efter tillgänglighetsbedömningen.

Denna webbplats/applikation har publicerats

29.09.2020