112.fi - Nördcentralsverkets tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighet innebär att så många olika personer som möjligt kan få tillgång till webbtjänster så enkelt som möjligt. På Nödcentralsverkets 112-en-webbplats strävar vi efter tillgänglighet på WCAG 2.1 -standard AA-nivån.

Mer information om tillgänglighetsdirektivet och tillgängligheten finns i saavutettavuusvaatimukset.fi, som upprätthålls av Regionförvaltningsverket.

Tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten 112.fi och har utarbetats 29.09.2020 / uppdaterat 29.9.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som föreskriver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänsterna uutispalvelu.112.fi och ekstranet.112.fi är webbplatsens underdomän. Detta utlåtande gäller även tjänsterna som finns bakom inloggningen. Nyhetstjänstens språk är finska och svenska, extranät-tjänsten produceras på finska.

Vi har låtit utvärdera tillgängligheten på webbplatsen 112.fi hos en extern sakkunnigorganisation och mottagit en rapport 26.8.2021.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

112.fi -webbplats uppfyller tillgänglighetskraven till sin huvuddel. Du kan kontakta Nördcentralsverkets kommunikation om du behöver hjälp med att läsa materialet.

Icke tillgängligt innehåll

Vägg för sociala medier, tjänst för tredje part:

 • Kontrast, ljusgrå text
 • Stängning av modal flyttar fokus till början av hela sidan
 • Knapptexterna är på engelska, t.ex. “View on Twitter”
 • Bläddringsknapparna längst ned i modalen kan inte nås via tangentbordet
 • Texter på olika språk har inte definierats
 • I mobilstorlek syns vissa ikonknappar i modalen, vilka inte syns i stor skärmstorlek.
 • Öppnande av modal med en skärmläsare gör att allt innehåll i modalen läses in i en följd
 • Textmotsvarigheter för pilknapparna är bara “Previous” och “Next”

WCAG 1.4.3, 1.4.1, 1.1.1, 1.4.5, 1.4.11, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4, 3.1.2, användbarhet. Oproportionell börda: tjänsten produceras av en tredje part.

Orimlig börda

 • Kontraster i små bakgrundselement, WCAG 1.4.3, 1.4.11
 • Hopp mellan nivåer i rubrikerna, WCAG 1.3.1
 • Under vissa bilder finns onödiga textmotsvarigheter eller textmotsvarighet saknas, WCAG 1.1.1
 • Vissa inbäddade You Tube-videor uppfyller inte tillgänglighetskraven (publicerade innan webbplatsen publiceras), WCAG 1.2.1, 1.2.2

Upptäckte du någon tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen.
Lämna feedback om tillgänglighet med hjälp av feedbackformuläret på Nödverkscentralens webbplats.

E-postadress: [email protected].
Du kan också ge feedback anonymt på webbplatsens innehållssidor med hjälp av aktivitetsknapparna. 

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan ta upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats förklaras exakt hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet handläggs.

Kontaktuppgifterna till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enhet för tillgänglighetstillsyn
saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
telefon växel 0295 016 000
Åtagande att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten 

Webbplatsen 112.fi är fortfarande under uppbyggnad och en del av materialen och funktionerna är fortfarande under arbete (bl.a. i språkversionerna). 

Webbplatsen kommer att bli föremål för nästa externa tillgänglighetsbedömning 2023. Den tidigare tillgänglighetsbedömningen gjordes 26.8.2022 och korrigeringarna har gjorts senast 8.9.2022.

Webbplatsservern upprätthålls av Valtori och webbplatsen har implementerats på statens gemensamma publiceringsplattform. Plattformens tillgänglighet förbättras ständigt i utvecklingsarbetet.

Denna webbplats/applikation har publicerats

29.09.2020