Automatiska nödmeddelanden

Nödcentralsverket tillhandahåller följande officiella tjänster och kanaler för nödmeddelanden:

•    nödsamtal
•    nödtextmeddelande
•    automatiska brand- och brottslarmanläggningar
•    eCall
•    nödmeddelande på finskt teckenspråk 

eCall

e-Call är en nödmeddelandetjänst med vars hjälp uppgifter om fordonstyp och position för en bil som varit med om en olycka förmedlas till nödcentralen.  Samtidigt öppnas en telefonförbindelse mellan bilen och nödcentralen. I olyckssituationer skickar eCall till nödcentralen ett datapaket som innehåller upplysningar bl.a. om bilens färdriktning, position, fordonstyp samt huruvida larmet har gjorts manuellt eller automatiskt. 

eCall infördes i Finland hösten 2017 i enlighet med EU-lagstiftningen, och alla person- och paketbilar som typgodkänts efter 31.3.2018 måste ha en eCall-enhet. Mer information om eCall finns på Traficoms webbplats.

Vissa fordon använder fordonstillverkarens eget system, där larmet går till tillverkarens egen servicecentral. Kontrollera hos importören av din bil vart SOS-knappen i bilen kopplar samtalet. 

Meddelanden och SOS-funktioner från smarta enheter

Smarta enheter kan skicka automatiska meddelanden som öppnar en nödsamtalsförbindelse. Det kan till exempel handla om en funktion som har kopplats till en telefon eller cykelhjälm och som reagerar på en kraftig stöt eller en snabb förändring av den uppmätta hastigheten. 
Sensorn i den smarta enheten registrerar ett snabbt stopp och kan tolka situationen som till exempel ett fall eller en kollision. I detta fall kan användaren få en notis om att enheten ringer ett nödsamtal om inte funktionen avbryts inom en viss tidsram.
Man har kunnat bygga snabbfunktioner i olika smarta enheter för att kunna skicka nödmeddelanden snabbare. I vissa fall kan till exempel flera på varandra följande tryck på telefonens på/av-knapp starta ett nödsamtal.
Den nya tekniken har skapats för att hjälpa i olika situationer, till exempel när den hjälpbehövande inte själv kan tillkalla hjälp. Ett nödmeddelande skapas på nödcentralen när en samtalsförbindelse mellan nödcentralsoperatören och anmälaren uppstår. Ett telefonsamtal är alltid det bästa och snabbaste sättet att göra ett nödmeddelande.

Läs mer om hur nödcentralen hanterar nödmeddelanden.