Organisation och publikations

Nödcentralsverkets ledningsgrupp

Taito Vainio, Nödcentralsverkets direktör
Marko Nieminen, chef för den operativa avdelningen
Teemu Lehti, chef för förvaltningsavdelningen
Arttu Perttula, chef för utvecklingsavdelningen

Till Nödcentralsverket hör ämbetsverkets ledning och tre avdelningar

Ämbetsverkets direktör är direkt chef för ämbetsverkets laglighetsövervakning och kommunikation.

Till förvaltningsavdelningen hör staben, personalenheten och ekonomienheten.

Den operativa avdelningen består av en ledningscentral och sex nödcentraler (Kervo, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Vasa och Åbo).

Utvecklingsavdelningen består av Datasystemenheten, Planeringsenheten, Systemhenheten och Projektkontoret.