Karriär på Nödcentralsverket

Specialsakkunnig Juha Viitaluoma

Många trivs länge i Nödcentralsverkets tjänst. En av dem är Juha Viitaluoma, som gick i pension efter att i 18 år ha arbetat med att utveckla nödcentralsverksamheten.

Personal
18.08.2022

Nödcentraloperatör Kasper Lusenius

"I förväg var jag medveten om att det här är ett verkligen utmanande yrke, så kanske ville jag också utmana mig själv och vara en liten, men viktig del av hjälpkedjan." 

Personal
30.06.2022

Nödcentralsoperatör Minna Tukiainen

"Det trevligaste har varit att jobba och lära sig att leva med en ny arbetsvardag med nattskiften. Dagligen stöter jag på många olika människor och situationer. Åtminstone hittills har det inte...

Personal
05.10.2020

Nödcentralsoperatör Amanda Vesalainen

"Utbildningen verkade vara mångsidig och intressant. Jag tog själv reda på mer om nödcentraloperatörens arbete, och för första gången gjorde en bransch intryck på mig."

Personal
09.06.2021